Stilla rummet vid Vasa centralsjukhus

Stilla rummet erbjuder en plats för stillhet och avskildhet för patienter, närstående och personal. Rummet finns i F0 och är öppet dygnet runt.

Stilla rummet är en plats för stillhet och avskildhet. Det finns en plats att vara i med sina egna tankar. För alla som rör sig på sjukhuset har det betydelse att dra sig tillbaka en stund och skruva ner på takten. I rummet kan också hållas andakt.

På sjukhuset finns ett kapell, som används specifikt för att ta avsked av den som avlidit.

Stilla rummet i Vasa centralsjukhus med vackra foton och ett kors på väggen.