Förvaltnings- och ekonomitjänster

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 9–16, sommartid 1.6–31.8 må–fre kl. 9–15. Förfrågningar om fakturor 044 480 8412. Förfrågningar om fakturor som rör gravplatser och gravskötsel riktas till begravningsplatsens kontor.

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. För tillfället betjäning i första hand per telefon och mejl. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.

Länk till webbsida på vilken meddelas begravningsplatsens avvikande öppettider
++2016++, PB 378
00026  Basware

E-fakturaadress: 003702096229 Operatör: Basware Kod: BAWCFI22 FO-nummer: 0209622-9

F K L M P R S V

F


förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

K


lönesekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

L


chef för begravningsväsendet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Begravninsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

M


huvudbokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
städarbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

P


fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

R


byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

S


byråsekreterare
Vasa kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Kirstantie 7
66500 Lillkyro

Förfrågningar om fakturor (förfrågningar om gravgårdens räkningar till nummer 06 326 1471).

ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

V


byråföreståndare
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Begravningsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

Fakturering av begravningar och gravskötslar.