Förvaltnings- och ekonomitjänster

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Förfrågningar om fakturor 044 480 8412. Vi betjänar må–fre kl. 9–16, sommartid 1.6–31.8 må–fre kl. 9–15

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15

++2016++, PB 378
00026  Basware

E-fakturaadress: 003702096229 Operatör: Basware Kod: BAWCFI22 FO-nummer: 0209622-9

D F K L M P R S V

D


tf. förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

F


förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

K


lönesekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Förfrågningar om fakturor

L


chef för begravningsväsendet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Begravninsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

M


huvudbokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
städarbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

P


fastighetschef
Fastighetstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

R


byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

S


praktikant
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

V


byråföreståndare
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Begravningsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

fakturering av begravningar och gravskötslar