Rekrytering

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

De flesta rekryteringarna sker via rekryteringsprogrammet KirkkoHR.

 


 

Vasa kyrkliga samfällighet rekryterar en

SJUKHUSPRÄST

 

Vasa kyrkliga samfällighet har tre sjukhuspräster. Efter en lång och trogen tjänst övergår en av oss i pension och därför söker vi nu en ny arbetskamrat  till vårt dynamiska och kreativa team. 

Sjukhussjälavården i Vasa har samarbete med sjukvårdsdistriktet, Vasa stad och Gamla Vasa sjukhus. Vi har också ett samarbetsavtal inom sjukhussjälavården med de flesta församlingarna i Österbotten.

Det är sjukhusprästerna som tillsammans upprätthåller detta omfattande kontaktnät.

Arbetsuppgifter

I sjukhusprästens arbetsbild ingår arbete med patienter i olika åldrar, anhöriga och kontakter med personalen, krissamtal, andakter samt förrättningar, smågrupper, föreläsningar och samarbete med frivilliga.

I uppgiften ingår arbete främst inom somatiken och i förhållande till den arbetsfördelning som råder för tillfället.

Tillsammans med de övriga i teamet finns det möjligheter till utveckling av verksamheten beroende på personens egna kvalifikationer och intressen.

Kvalifikationer

Enligt våra instruktioner skall sjukhusprästen vara prästvigd och ha en specialutbildning inom sjukhussjälavården anordnad av kyrkostyrelsen eller alternativt förbinda sig till att delta i en sådan. Personen som väljs skall ha utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Den som väljs behöver också få ett positivt utlåtande av kyrkostyrelsen beträffande lämpligheten. Kännedom om själavård samt krisarbete och handledning räknas som merit. Arbetstiden är mestadels dagsarbete men kvällsarbete och jourveckoslut ingår i arbetsbilden.

För oss är det viktigt att du är lämplig för uppgiften. Vi önskar att du som person är öppen, flexibel och lyssnande samt är bra på att skapa och upprätthålla nätverk tillsammans med olika aktörer. Det är en fördel om du har en god förmåga att teologiskt reflektera kring olika frågeställningar i den miljö som vården och omsorgen utgör.

Lönesättning

Tjänsten är inrättad på heltid (100 %) med tillsvidare anställning. Tillträde är från 1.12.2019 eller enligt annan överenskommelse. Lönen för tjänsteförhållandet bestäms enligt (KyrkTAK) kravgrupp 602.

Språkkrav

Den sökande behöver förete godtagbart språkintyg. Den som väljs till tjänsten bör före fastställandet av valet förete läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tilläggsuppgifter och ansökningstid

Tilläggsinformation kan fås av chefen för sjukhussjälavården Rose-Maj Friman, tfn 040-575 6871 eller per mail; rose-maj.friman@vshp.fi

Ansökan senast 14.6.2019 kl. 16.00 via kyrkans rekryteringsprogram KirkkoHR.