Rekrytering

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

De flesta rekryteringarna sker via rekryteringsprogrammet KirkkoHR.

Länk till rekryteringsprogrammet KirkkoHRÖppna länk i ny flik

 


 

Vasa kyrkliga samfällighet söker en ekonomidirektör

 

Vasa kyrkliga samfällighet söker en ekonomidirektör för ett ordinarie tjänsteförhållande.
Tjänsten tillsätts från och med 1.9.2022 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskraven för ekonomidirektören är lämplig högre högskoleexamen, en tillräcklig erfarenhet inom området, och tillräckliga färdigheter för att sköta samfällighetens ekonomi och bokföring, samt utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i det ena inhemska språket och goda muntliga och skriftliga färdigheter i det andra. Den som väljs till tjänsten ska vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Ekonomidirektörens uppgifter är bland annat att:

- leda samfällighetens ekonomikontor och ansvara för verksamheten vid samfällighetens ekonomi- och personaladministration, samt planeringen och utvecklingen av denna

- se till att samfällighetens och församlingarnas övergripande ekonomiska intressen bevakas och befrämjas

- ansvara för beredningen av samfällighetens och församlingarnas budgeter och bokslut

- övervaka att samfällighetens och församlingarnas ekonomi sköts effektivt och i enlighet med den godkända budgeten

- ansvara för beredning och föredragning av gemensamma kyrkorådets ärenden

- ansvara för samfällighetens och församlingarnas placeringsverksamhet i enlighet med placeringsstrategin

 

För att kunna sköta tjänsten på ett framgångsrikt sätt förutsätts starkt kunnande inom det ekonomiska området, god samarbetsförmåga, erfarenhet av ledarskap, och goda färdigheter i förmanskap.

Lönen för tjänsten bestäms enligt J 50-prissättningsgruppen i Kyrkans tjänste- och arbetsvillkorsavtal, där löneskalan är 5 032,95–6 092,51 euro.

Tjänsten tillsätts från och med 1.9.2022 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds bör den som väljs visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. Högst sex månaders prövotid kan tillämpas.

Ansökningarna sänds i första hand in genom KirkkoHR-tjänsten, som finns på adressen KirkkoHR - Rekrytointi (evl.fi). Eventuella ansökningar i pappersform sänds till adressen PB 78. 65101 Vasa. Ansökningarna bör vara framme senast 12.5.2022 kl. 16.00.

 

De sökande kan kallas till intervju 17.5.2022, och ett eventuellt lämplighetstest 23.5.2022.

Tilläggsinformation ges av:

-gemensamma kyrkorådets ordförande, kyrkoherde Tuomo Klapuri, tfn. 044 480 8200

-gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Göran Stenlund, tfn. 050 349 3521

-t.f. förvaltningsdirektör Iivari Käkelä, tfn. 044 480 8410

Lediga jobb i Vasa kyrkliga samfällighet