Rekrytering

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

De flesta rekryteringarna sker via rekryteringsprogrammet KirkkoHR.

 


 

Vi rekryterar:

--------------
 

Jyväskylä församling, Seinäjoki församling och Vasa kyrkliga samfällighet lediganslår ett gemensamt tidsbestämt anställningsförhållande som

projektkoordinator

till 31.12.2023.

Till projektkoordinatorns uppgifter hör bland annat att:

 • sätta sig in i EU:s strukturfonders finansieringsalternativ,
 • diskussion och idégivning med församlingarnas olika arbetsformer om eventuella EU-projekt,
 • utarbetning av projektansökningar,
 • handledning och rådgivning till församlingarnas anställda när projekten genomförs,
 • att sköta om redovisnings- och projektrapporteringen som krävs av EU, samt
 • att utarbeta mellan- och slutrapporter över projekten.

Förutom EU-finansiering borde projektkoordinatorn i mån av möjlighet skaffa finansiering för församlingarnas verksamhet även från övriga sektorer.

Till projektkoordinatorns arbetsgivare utses den församling/kyrklig samfällighet som geografiskt är närmast den valda projektkoordinatorns hemort eller som av någon annan orsak är mest lämplig för den valda personen. Arbetsplatsen kan alltså vara i antingen Jyväskylä, Seinäjoki eller Vasa.

Den sökande ska ha möjlighet att använda egen bil, för arbetet utförs ändå i alla ovan nämnda församlingar.

Behörighetsvillkoren för projektkoordinatorn är yrkesmässig kompetens samt lämplig utbildning eller examen. Av den sökande krävs arbetserfarenhet av uppgifter som hör till projektfinansiering. Eftersom också en svenskspråkig församling hör till Vasa kyrkliga samfällighet, räknas dessutom muntliga och skriftliga kunskaper i svenska som merit.

Ansökningstiden går ut 15.3.2020 kl. 16. Ansökan skickas elektroniskt via Seinäjoki församling i rekryteringsprogrammet KirkkoHR

Intervjuerna hålls fredag 20.3.2020 kl. 9–16 i Seinäjoki.

Arbetstiden bestäms enligt KyrkTAK:s kontorsarbetstid (100 %).

Lönen för anställningsförhållandet bestäms enligt kravgrupp 503.

Den valda personen bör visa ett förbehållslöst läkarintyg. I valet iakttas en prövotid på sex (6) månader.

Mera information fås av:

 • Jyväskylä församlings förvaltningsdirektör Anu Lajunen, tfn 050 340 9888
 • Seinäjoki församlings förvaltningsdirektör Paula Perälampi, tfn 044746 2014
 • Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör Juha Silander, tfn 044 480 8400.
   
 • E-postadresser: fornamn.efternamn@evl.fi.

 

-----------------------

 

Vasa kyrkliga samfällighet söker

kockar 

till Österhankmo lägergård och lägergården Alskathemmet för sommaren 2020. 

I arbetsuppgifterna ingår mångsidiga köksuppgifter, allt från diskning till tillredning av mat och servering.

Sommarjobbaren bör ha utbildning inom köksbranschen och / eller tillräcklig erfarenhet av köks- och matlagningsuppgifter.

I arbetet ingår veckoslutsarbete och kvällsarbete.

Egen bil krävs för arbetsresorna.

För jobbet på Alskathemmet krävs muntliga kunskaper i svenska.

På arbetsplatsen tillämpas allmän arbetstid i tre veckors perioder.

Arbetet börjar i mitten av maj.

Tilläggsuppgifter fås av förmannen för köksväsendet tiina Ravimo, 044 480 8430.

Ansökan skickas elektroniskt via rekryteringsprogrammet KirkkoHR. Ansökningstiden går ut 28.2.2020 kl.16.00.

 


 

Begravningsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet söker

för tidsbestämt arbetsförhållande 

Sommararbetare

till gravgårdarnas skötsel- och underhållsarbeten.

 

Arbetet kan sökas av personer som har fyllt 16 år före den sista april.

Vi förutsätter förmåga till fysiskt utomhusarbete. Sammanlagt anställs ca 40 sommararbetare. Arbetstiden är vardagar mellan kl. 07.00–15.30. Veckoarbetstiden är 38 h 45 min.

Arbetsförhållandet börjar from maj – juni. I uppgifterna ingår prövotid.

Ansökan skickas elektroniskt via rekryteringsprogrammet KirkkoHR. Ansökningstid 19.1 - 2.3.2020 kl.16.00. 

Intervjuerna påbörjas redan under ansökningstiden. En del av de sökande kallas per e-post till intervju.

 


 

Begravningsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet söker

för tidsbestämt (6 mån) arbetsförhållande

Områdesansvariga säsongsarbetare

till gravgårdarnas skötsel- och underhållsarbeten.

 

Vi förutsätter egen initiativförmåga, flitighet, samarbetsförmåga, samt förmåga till fysiskt utomhusarbete och bemötande av anhöriga. Vi förutsätter av den sökande minst 18 års ålder. Arbetserfarenhet inom branschen ses som en fördel.

Sammanlagt anställs ca 25 säsongarbetare. Veckoarbetstiden är 38 h 45 min.

Arbetsförhållandet börjar fr o m april – juni. I uppgifterna ingår prövotid.

Ansökan skickas elektroniskt via rekryteringsprogrammet KirkkoHR. Ansökningstid 19.1 - 2.3.2020 kl.16.00. 

Intervjuerna påbörjas redan under ansökningstiden. En del av de sökande kallas per e-post till intervju.

Två krattor ovanpå en gul skottkärra.