Rekrytering

På den här sidan annonserar vi om lediga jobb.

De flesta rekryteringarna sker via rekryteringsprogrammet KirkkoHR.

 


 

Vasa kyrkliga samfällighet söker en

familjerådgivare

till familjerådgivningscentralen vid Vasa kyrkliga samfällighet. Anställningen börjar 1.2.2021.

En tjänst som familjerådgivare finns att sökas hos familjerådgivningen vid Vasa kyrkliga samfällighet senast 30.10.2020 kl. 16.00.

Familjerådgivarens behörighetskrav är lämplig högre högskoleexamen och en specialutbildning för familjerådgivare som ordnas av Finlands evangelisk-lutherska kyrka omfattande minst 60 studiepoäng eller förbindelse till att genomföra den. Dessutom krävs utmärkt förmåga i finska samt god muntlig och skriftlig förmåga i svenska. Kännedom om själavårdande arbete eller psykoterapi anses som meriterande. Den sökande bör ge sitt medgivande till lämplighetstest vid behov.

Arbete tillsammans med kunderna utgör den centrala delen i familjerådgivarens arbete och som utförs grundat på en kristen människouppfattning. Stödet ges i form av samtalshjälp med stöd av själavårdande och terapeutiska metoder till par, familjer och i frågor rörande människorelationer samt i livets krissituationer. Arbetet innehåller också familjeuppfostran och förebyggande arbete.

För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften krävs ett professionellt grepp tillsammans med personer i kris i par-och familjesituationer. Det är viktigt att du har god förmåga till samarbete och samarbete i grupp samt med övriga samarbetsparter och ditt övriga nätverk. Vi utvecklar våra arbetsformer så att de motsvara de aktuella utmaningarna och vi förväntar oss att den sökande deltar aktivt i utvecklingsarbetet.

Tjänsten som familjerådgivare tillsätts från och med 1.2.2021 eller enlig överenskommelse. Den som väljs till tjänsten bör vara en konfirmerad medlem i Finlands evangelisk-lutherska kyrka och bör visa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret (straffregisterlagen 6 § 2 mom.) innan tjänsten tas emot. I valet tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Lönen för arbetsförhållandet bestäms enligt KyrkTAK kravgrupp 602.

Tjänsten som familjerådgivare söks via tjänsten KirkkoHR med hjälp av en elektronisk blankett. Ansökan till tjänsten upphör 30.10.2020 kl. 16.00. Endast ansökningar som inkommit via KirkkoHR systemet beaktas.

Länk till rekryteringsprogrammet KirkkoHR 

Intervjutillfället kommer att hållas 11.11.2020 med början kl. 12.00. I samband med intervjun skall sökanden uppvisa originalhandlingar av de betyg som hänvisats till i ansökningen.

Möjliga lämplighetstester kommer att hållas senast 18.11.2020.

Valet kommer att ske vid gemensamma kyrkorådet möte 26.11.2020.

Tilläggsinformation ges av Vasa kyrkliga samfällighets personalchef Kjell Fellman, tfn 044 480 8410 eller chefen för familjerådgivningscentralen Sami Saharinen, tfn 044 480 8490.

 

---------

 

Lillkyro församling meddelar om följande lediga vikariat.

Vähänkyrön seurakunnassa on haettavana

lastenohjaajan sijaisuus (100 %)

Työ painottuu päiväkerho- ja perhetyöhön. Kelpoisuutena on seurakunnan lastenohjaajan pätevyys tai muu soveltuva koulutus. Palkkaus vaativuusryhmä 402. Hakijan tulee olla ev.lut kirkon jäsen. Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Valitulta vaaditaan rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote. Toimi täytetään 4.1.2021 alkaen (mahdollisuus aloittaa jo joulukuussa) 18.12.2021 saakka. Sijaisuus jatkuu mahd. pidempään. Hakijan tulee varautua haastatteluun 3.11. klo 14 alkaen.                                      

Lisätietoja antaa Vähänkyrön seurakunnan kirkkoherraPetri Hautala 050 3547805, petri.hautala@evl.fi.

Hakemukset lähetetään 2.11.2020 klo 15 mennessä: Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvosto/lastenohjaajan sijaisuus, Kirstantie 7, 66500 Vähäkyrö tai sähköpostitse vahankyron.seurakunta@evl.fi