Övriga avgifter

Prislista för tjänster av Vasa kyrkliga samfällighets köksväsende i Lillkyro från och med 1.9.2018
Prislista för tjänster av Vasa kyrkliga samfällighets köksväsende i Lillkyro från och med 1.1.2020

Prislista för tjänster av Vasa kyrkliga samfällighets köksväsende i Lillkyro från och med 1.9.2018

Prislistan gäller minnesstunder och övriga familjehögtider som ordnas i Lillkyro församlingsgård och där tjänsterna köps av köksväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet.

Lönekostnader

För serveringen debiteras lönekostnader för husmor samt eventuella andra arbetstagare som deltar i tillfället. För varje arbetstagare debiteras 28,00 euro/h (innehåller moms).

Kvälls- och söndagsarbete 
På söndagar och övriga kyrkliga festdagar, självständighetsdagen och första maj (börjar kl. 18.00 föregående kväll) eller kl. 00.00–18.00 på påsklördag, midsommarafton och julafton debiteras timpengen (28,00 euro/h) dubbelt upp.

Kvällsjobb
För tillfällen som ordnas kl. 18.00–23.00 debiteras utöver den normala timpengen dessutom kvällstillägg 3,30 euro/h (innehåller moms) per arbetstagare.

Övriga utgifter

Kunden betalar de kostnader som uppstår för livsmedel, blommor och andra anskaffningar direkt till de valda butikerna. 

 

Prislista för tjänster av Vasa kyrkliga samfällighets köksväsende i Lillkyro från och med 1.1.2020

Prislistan gäller minnesstunder och övriga familjehögtider som ordnas i Lillkyro församlingsgård och där tjänsterna köps av köksväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet.

Lönekostnader

För serveringen debiteras lönekostnader för husmor samt eventuella andra arbetstagare som deltar i tillfället. För varje arbetstagare debiteras 29,50 euro/h (innehåller moms).

Kvälls- och söndagsarbete 
På söndagar och övriga kyrkliga festdagar, självständighetsdagen och första maj (börjar kl. 18.00 föregående kväll) eller kl. 00.00–18.00 på påsklördag, midsommarafton och julafton debiteras timpengen (29,50 euro/h) dubbelt upp.

Kvällsjobb
För tillfällen som ordnas kl. 18.00–23.00 debiteras utöver den normala timpengen dessutom kvällstillägg 3,40 euro/h (innehåller moms) per arbetstagare.

Övriga utgifter

Kunden betalar de kostnader som uppstår för livsmedel, blommor och andra anskaffningar direkt till de valda butikerna. 

 

Prislista för tjänster av Vasa kyrkliga samfällighets köksväsende i Lillkyro från och med 1.9.2018
Prislista för tjänster av Vasa kyrkliga samfällighets köksväsende i Lillkyro från och med 1.1.2020