Sjukhuspräster

Länk till sjukhusprästernas egen hemsida

Sjukhusprästerna vid Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus finns till för patienter, närstående och personal.

Ta kontakt:

  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du funderar över livet eller önskar dig andlig vägledning
  • då du önskar att vi ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)

chef för sjukhussjälavården
må–ti och to–fre Vasa centralsjukhus, ons Gamla Vasa sjukhus
 


sjukhuspastor
må–ons och fre Vasa centralsjukhus, to Vasa stadssjukhus