Sjukhuspräster

Länk till sjukhusprästernas egen webbsidaÖppna länk i ny flik

Sjukhusprästerna vid Vasa centralsjukhus, allmänmedicinska avdelningarna och Gamla Vasa sjukhus finns till för patienter, närstående och personal.

Ta kontakt:

  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du funderar över livet eller önskar dig andlig vägledning
  • då du önskar att vi ber för dig
  • då du vill fira nattvard. Vi ordnar också dop, vigsel och jordfästning på sjukhus.
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • ett barn dött
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)

Sjukhuspräst i beredskap alla dagar klockan 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.

Länk till sjukhusprästernas egen webbsida med deras kontaktuppgifter