Sjukhuspräster

Länk till sjukhusprästernas egen hemsida

Sjukhusprästerna vid Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus finns till för patienter, närstående och personal.

Ta kontakt:

  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du funderar över livet eller önskar dig andlig vägledning
  • då du önskar att vi ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)

Vi sjukhuspräster finns till för patienter, anhöriga och anställda som vanligt. Vi firar också andakt, ber och delar ut nattvard för enskilda människor. På grund av coronasituationen besöker vi avdelningar och enheter bara på beställning. Du kan ringa, skicka meddelande eller mejla oss. Kvällar och helger når du oss bäst via växeln 06 213 1111, då styrs samtalet till jourhavande sjukhusprästen.

Våra kontaktuppgifter

chef för sjukhussjälavården
må–ti och to–fre Vasa centralsjukhus, ons Gamla Vasa sjukhus
 

Kvällar, veckoslut och helgdagar fås kontakt via Vasa Centralsjukhus växel, 06 213 1111.


sjukhussjälavårdare, 40 %
Vasa kyrkliga samfällighet

Kvällar, veckoslut och helgdagar fås kontakt via Vasa Centralsjukhus växel, 06 213 1111.


sjukhuspräst, 60 %
Vasa kyrkliga samfällighet

Kvällar, veckoslut och helgdagar fås kontakt via Vasa Centralsjukhus växel, 06 213 1111.


sjukhuspräst
må–ons och fre Vasa centralsjukhus, to Vasa stadssjukhus
 

Kvällar, veckoslut och helgdagar fås kontakt via Vasa Centralsjukhus växel, 06 213 1111.