Sjukhuspräster

Länk till sjukhusprästernas egen hemsida

Sjukhusprästerna vid Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus finns till för patienter, närstående och personal.

Ta kontakt:

  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du funderar över livet eller önskar dig andlig vägledning
  • då du önskar att vi ber för dig
  • då du vill fira nattvard. Vi ordnar också dop, vigsel och jordfästning på sjukhus.
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • ett barn dött
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.

Våra kontaktuppgifter

chef för sjukhussjälavården

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.


sjukhussjälavårdare, 40 %
Vasa kyrkliga samfällighet

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.


sjukhuspräst, 60 %
Vasa kyrkliga samfällighet

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.


sjukhuspräst

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.