Utrymmesbokningar

Vasa kyrkliga samfällighet har till sitt förfogande fem kyrkor, fyra församlingsgårdar, tre prästgårdar, tre lägergårdar samt klubb- och möteslokaler på olika håll i staden. Församlingslokalerna står till förfogande för alla samfällighetens församlingar.

Trefaldighetskyrkans altarkor på avstånd snett uppifrån. Takkronan i fokus.
Salen i Alskathemmets lägergård med många gröna stolar utradade.

Konserter, fester och övriga evenemang

Utrymmen för övriga evenemang såsom konserter och fester (födelsedagar, konfirmationsfester, bröllop, studentfester) bokas via Vasa kyrkliga samfällighets utrymmesbokningar. 

Förfrågningar och utrymmesbokningar

Telefonbetjäning vardagar kl. 13–15.
E-post: [email protected]

Det går också att göra en preliminär bokning via en elektronisk utrymmeshyrningsblankett på vår webbsida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets blankett för bokning av utrymmen

Vi uppbär hyra för utrymmet enligt den av gemensamma kyrkorådet godkända prislistan.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets webbsida med prislista för hyrning av utrymmen

Julsäsongen

Julsäsongen pågår från måndagen innan första advent till och med slutet av året.

Utomstående evenemangsarrangörer och församlingarnas samarbetsparter kan i god tid göra preliminära bokningar för julsäsongen, men bokningarna bekräftas först i slutet av januari det år bokningen gäller (till exempel bokningar som gjorts år 2023 för år 2024 bekräftas i januari 2024).

Församlingarnas verksamhet prioriteras. Det går inte att boka skilda övningstider över flera dagar, övningstiden bör ingå i konsertdagens helhetstidsbokning.

Dop, vigsel och begravning

Obs!
Utrymmen för dop, vigslar och begravningar bokas via församlingarnas pastorskanslier.

Länk till Vasa svenska församlings webbsida pastorskanslietÖppna länk i ny flik 

Länk till Vasan suomalainen seurakuntas webbsida kirkkoherranvirastoÖppna länk i ny flik

Länk till Vähänkyrön seurakuntas webbsida kirkkoherranvirastoÖppna länk i ny flik

Lägergårdar

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar (Alskathemmet och Österhankmo lägergård) kan bokas för olika tillställningar. Lägergårdarna erbjuder också olika slags rekreations- och konferenspaket. Lägergårdarna bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Prislistorna hittas på en skild undersida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets webbsida med prislista för hyrning av utrymmen

Ta kontakt

lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo