Utrymmesbokningar

Vasa kyrkliga samfällighet har till sitt förfogande fem kyrkor, fyra församlingsgårdar, tre prästgårdar, tre lägergårdar samt klubb- och möteslokaler på olika håll i staden. Församlingslokalerna står till förfogande för alla samfällighetens församlingar.

Trefaldighetskyrkans altarkor på avstånd snett uppifrån. Takkronan i fokus.

Att observera gällande våra utrymmen på grund av coronaviruset

  • I samlingutrymmena har städningen effektiverats
  • Hyresgästerna / användarna av utrymmet är själva ansvariga för tillfällena och gör själva riskanalysen.
  • Hyresgästerna / användarna av utrymmena instrueras om handhygienen och att hålla minst en meters avstånd mellan personerna.
  • Gällande hyran av utrymmen och lägergårdarna görs ett undantag från regeln om annullering; reserverade utrymmen / läger kan avbokas utan avgift 24 h innan tillfällets / lägrets början.
Salen i Alskathemmets lägergård med många gröna stolar utradade.

Konserter, fester och övriga evenemang

Utrymmen för övriga evenemang såsom konserter och fester (födelsedagar, konfirmationsfester, bröllop, studentfester) bokas via Vasa kyrkliga samfällighets utrymmesbokningar. 

Förfrågningar och utrymmesbokningar

Telefonbetjäning vardagar kl. 9.30–11.30, tfn 044 480 8403
E-post: vaasan.tilavaraukset(a)evl.fi

Det går också att göra en preliminär bokning via en elektronisk utrymmeshyrningsblankett på vår webbsida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets blankett för bokning av utrymmen

Vi uppbär hyra för utrymmet enligt den av gemensamma kyrkorådet godkända prislistan.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets webbsida med prislista för hyrning av utrymmen
 

Obs! Utrymmen för dop, vigslar och begravningar bokas via församlingarnas pastorskanslier.

Länk till Vasa svenska församlings webbsida pastorskanslietÖppna länk i ny flik 
Länk till Vasan suomalainen seurakuntas webbsida kirkkoherranvirastoÖppna länk i ny flik
Länk till Vähänkyrön seurakuntas webbsida kirkkoherranvirastoÖppna länk i ny flik

Lägergårdar

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar (Alskathemmet och Österhankmo lägergård) kan bokas för olika tillställningar. Lägergårdarna erbjuder också olika slags rekreations- och konferenspaket. Lägergårdarna bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Prislistorna hittas på en skild undersida.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets webbsida med prislista för hyrning av utrymmen

Ta kontakt

lägergårdsföreståndare
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo