Utrymmesbokningar

Vasa kyrkliga samfällighet har till sitt förfogande fem kyrkor, fyra församlingsgårdar, tre prästgårdar, tre lägergårdar samt klubb- och möteslokaler på olika håll i staden. Församlingslokalerna står till förfogande för alla samfällighetens församlingar.

Kyrkliga fester

Dop, vigslar och begravningar bokas via församlingarnas pastorskanslier: Pastorskansliet i Vasa svenska församlingVaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastoVähänkyrön seurakunnan kirkkoherranvirasto.

Trefaldighetskyrkans altarkor på avstånd snett uppifrån. Takkronan i fokus.
Salen i Alskathemmets lägergård med många gröna stolar utradade.

Konserter, fester och övriga evenemang

Utrymmen för övriga evenemang såsom konserter och fester (födelsedagar, konfirmationsfester, bröllop, studentfester) bokas via Vasa kyrkliga samfällighets utrymmesbokningar. 

Förfrågningar och utrymmesbokningar:
Telefonbetjäning vardagar kl. 9.30–11.30, tfn 044 480 8403
e-post: vaasan.tilavaraukset(a)evl.fi

Det går också att göra en preliminär bokning via en elektronisk utrymmeshyrningsblankett på vår webbsida.

Vi uppbär hyra för utrymmet enligt den av gemensamma kyrkorådet godkända prislistan. Prislistan hittas på undersidan Information och kansli > Prislista > Våra utrymmen

 

Lägergårdar

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar (Alskathemmet och Österhankmo lägergård) kan bokas för olika tillställningar. Lägergårdarna erbjuder också olika slags rekreations- och konferenspaket. Lägergårdarna bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Prislistorna hittas på undersidan Information och kansli > Prislista > Våra utrymmen

Ta kontakt

lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster Lägergårdstjänster
Alskathemmets lägergård, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
lägergårdsföreståndare
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo