Begravning

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

Begravningsarrangemang

Länk till evangelisk-lutherska kyrkans broschyr om praktiska frågor gällande dödsfall och jordfästning (pdf 200 kB)Öppna länk i ny flik

I Vasa kyrkliga samfällighet används endast kistor och urnor som är tillverkade av väl förmultnande naturmaterial. Detta gäller såväl kistbegravningar som kremeringar.

Begravningssätt

Begravning i kista

Jordfästningarna sker huvudsakligen i Uppståndelsekapellet, där det finns två salar för ändamålet. Personalen i kapellet sörjer för att kistan förs in i salen, liksom de blomsteruppsättningar som de anhöriga på förhand begärt till jordfästningsakten.

Begravningsgästernas ytterplagg förvaras i kapellets hall, och därifrån hämtas de när förrättningen är över. Efter förrättningen intar bärarna sina platser och kistan med följe förs till graven. Vid behov ger personalen i kapellet de anhöriga vägledning.

Det är bra om de anhöriga på förhand kommer överens om de praktiska arrangemangen.

Kremering

Vid kremering förrättas jordfästningen på samma sätt som vid begravning i kista. Efter att jordfästningsakten är över blir kistan kvar i kapellet, och därifrån för kapellets personal den till ett kylrum. Begravningsföljet förflyttar sig till platsen för minnesstunden, om en sådan ordnas.

På överenskommen tid hämtar de anhöriga urnan i kapellet och gravsätter den på den plats som man på förhand kommit överens om.

Askan eller askurnan överlämnas tidigast följande vecka, mellan onsdag och fredag. Man ska i god tid meddela till begravningsplatsens kontor när urnan hämtas.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets begravningsväsendes broschyr med praktiska anvisningar för gravrättsinnehavaren (pdf)Öppna länk i ny flik