Anställda i Vasa svenska församling

Sök bland kontaktpersoner

Du kan söka en person enligt namn eller genom att bläddra i listan med kontaktinformation. Du kan också använda dig av den alfabetiska listan nedan. Genom att klicka på en bokstav kommer du till personer vars efternamn börjar på den bokstaven.

A B E F H J K L M N P R S T W Z

A


Dan Andersson

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan

B


Johanna Backholm

kommunikatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.
Medlem i församlingens miljöteam och samfällighetens miljöarbetsgrupp.

Hanna Bergström

mottagningssekreterare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

Susanne Blomqvist

diakon

Mottagningsplats: Vasaesplanden 3 E, vån. 2 eller Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14-16 .
Ring eller ta kontakt via e-mail för att boka tid.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också auktoriserad handledare i Psykisk första hjälp.

Kerstin Borg

diakon 55%

Mottagningsplats: Sundom prästgård, Skutnäsvägen 6. Ring eller ta kontakt via e-mail för att boka tid. För invånare bosatta i Sundom.
Sorgebearbetning för invånare i Vasa svenska församling samt i Sundom kapellförsamling.

Jag är socionom yh och diakon med tilläggsstudier i att leda retreater, själavård och andlig fördjupning. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och ger stöd vid olika förluster både individuellt och i grupp t.ex vid skilsmässa eller annan separation, närståendes död eller relationsproblematik.

Ett av mina ledord är ett citat av Viktor Frankl: "Vi kan inte ha full kontroll vad livet gör med oss men vi kan välja vad vi gör med det liv som blir oss givet".

Anna-Mari Bäckman

diakon 80 %

Mottagningsplats i Brändö församlingsgård, Kaptensgatan 14–16.
Ring eller ta kontakt via e-mail för att boka tid.
Jag arbetare i regel tisdag till fredag.

Jag är socionom YH och diakon. Hos mig får du prata till punkt och jag har tystnadsplikt. Jag ber gärna tillsammans med dig om du vill och jag är på min fritid verksam inom föreningen Helhet genom Kristus r.f. som arbetar med bland annat inre sår, förlåtelse och andligt välmående. 

E


Isak Edman

tf. ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

Jessica Emaus

sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Mona Engsbo

byråföreståndare
(06) 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Bokningar av förrättningar

F


H


Hanna-Maria Hakala

ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

Jag är socionom/diakon YH med tilläggsstudier i själavård. Även utbildad arbetshandledare. Jag har många års erfarenhet av diakoniarbete i olika församlingar och även erfarenhet inom barnskyddet och att jobba med ungdomar och deras familjer.

Monica Heikius

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Sundom skolkör, sångundervisning

Janne Hänninen

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig till och med 30.6.2024.

J


Hanna Jern

tf. kaplan, Sundom kapellförsamling
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Ansvarig för konfirmandarbetet.

Förutom att jag är präst har jag en ämneslärarutbildning inom livsåskådningskunskap, filosofi och religion. Jag har arbetserfarenhet från skolvärlden, småbarnsfostran och från barnskyddet där jag jobbat med ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Siv Jern

familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

K


L


Malin Lind

tf. ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

Monika Lindvik

tf. ledare inom småbarnspedagogiken
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2023–2024.

Anders Lundström

kaplan
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa

Jag är en av församlingens präster med tilläggsstudier i själavård och ledarskap. Jag är också certifierad handledare i sorgbearbetning och kan ge stöd vid olika förluster, antingen individuellt eller i grupp. Jag arbetar också för en jämlik kyrka, där alla skall bemötas och behandlas jämlikt och likvärdigt, oberoende av kön, etnisk bakgrund eller om man hör till en sexuell minoritet. Jag är regnbågspräst.

Anna-Karin Lärka

församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet.
Miljöansvarig i Vasa svenska församling och medlem i församlingens miljöteam samt samfällighetens miljöarbetsgrupp.

M


Heidi Mäkelä

ledare för kristen fostran
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

N


Tia-Maria Nord

familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

P


Piritta Pitkämäki Ihatsu

ledare för missionsarbete och internationellt arbete
Vasaesplanaden 3 E, vån. 3
65100 Vasa

Medlem i församlingens miljöteam.

R


Krista Riipinen

sjukhuspräst

Tjänstledig till och med 30.11.2023.

S


Sami Saharinen

chef för familjerådgivningscentralen
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

Martina Skoglund

barnledare

Tjänstledig till och med 30.6.2023.

Gunnar Särs

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

T


Luisa Tast

diakon

Tjänstledig till och med 31.12.2023.

W


Karolin Wargh

kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Jump & Joy-kören, Gerby skolkör, orgelundervisning

Z


Maria Zuglian

diakoniarbetare 80 %

Mottagningsplats: Vasaesplanaden 3 E, vån. 2.  
Ring eller ta kontakt via e-mail för att boka tid.
Jag arbetar i regel måndag till torsdag.

Jag har en utbildning och bakgrund inom hälso- och sjukvården och har arbetat med personer i alla åldrar och med olika kulturella bakgrunder. Jag har lång erfarenhet att stödja människor i kris och jag vet att det finns ett hopp som bär igenom den mörkaste natt. Jag har arbetat inom diakonin sedan början av år 2020. 

"Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det" (Joh. 1:5)