Anställda i Vasa svenska församling

A B E F H J K L M O P R S V W Y

A


kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Vasa kyrkokör, Musikskolan

B


informatör
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.

diakoniassistent 60 %

Semester 17-28.8 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

mottagningssekreterare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

diakon
Kungsvägen 1
65320 Roparnäs

semester 1.6-5.7 2020 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

vik. ledande diakonitjänsteinnehavare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 2
65100 Vasa

semester 6.7-4.8 2020 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.12.2020.

ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för unga i åldern 13–29 år.

E


sekreterare för invandrararbetet
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
byråföreståndare
(06) 326 1309
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Bokningar av förrättningar

F


H


kantor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Sundomkören, Ungdomsorkestern, Sundom skolkör

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

J


tf. kaplan, Centrumområdet
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa
familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

K


diakonissa
Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Anställd till 31.7 2020 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361 E-post och WhatsAppjour för invånare bosatta i Brändö, Dragnäsbäck, Gerby, Hemstrand, Skogsberget, Storviken, Vikinga och Västervik. Brevlåda finns vid Diakonicenter Hoppets Kammare, Kaptensgatan 14-16, 65200 Vasa

L


kaplan, Sundom kapellförsamling
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom
barn- och familjearbetare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Församlingens barnombud år 2020.

kaplan, Dragnäsbäck-Gerby distrikt
Skolhusgatan 26 A, vån 3
65100 Vasa
församlingssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 2
65100 Vasa

Kyrkoherdens sekreterare, sekreterare i församlingsrådet

M


ledande ungdomsarbetsledare med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten
Vasaesplanaden 3 E vån. 4
65100 Vasa

O


diakon, 60 %
Skutnäsvägen 6
65410 Sundom

semester,tjänsteledig 29.6-9.8 2020 Diakonins mottagning nås juni, juli, augusti via tfn 044 4808361

Jag arbetar i regel tisdagartorsdagar. 

P


R


ungdomsarbetsledare
Vasaesplanaden 3 E, vån. 4
65100 Vasa

Ansvarig för verksamheten för barn i åldern 7–13 år.

S


chef för familjerådgivningscentralen
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa
missionssekreterare
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Tjänstledig 1.12.2019–31.12.2020

församlingspastor
Skolhusgatan 26 A, vån. 3
65100 Vasa

Samtalstjänst

V


W


Y


familjerådgivare
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa