Ta kontakt


chef för sjukhussjälavården
må–ti och to–fre 040 575 6871, ons 029 524 3103
må–ti och to–fre Vasa centralsjukhus, ons Gamla Vasa sjukhus
 

sjukhuspastor
må–ons och fre 040 620 9148, to 040 559 5062
må–ons och fre Vasa centralsjukhus, to Vasa stadssjukhus
 

sjukhuspastor
må–ti 040 559 5062 och ons–fre 040 632 4513
må–ti Vasa stadssjukhus och ons–fre Vasa centralsjukhus psykiatriska enheten