Hyppää sisältöön

Ta kontakt


Kontakta oss då:

  • du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • du är rädd eller deprimerad
  • du funderar över livet eller önskar andlig vägledning
  • du önskar att vi ber för dig
  • du vill fira nattvard. Vi ordnar också dop, vigsel och jordfästning på sjukhus
  • du sörjer någon som stått dig nära
  • ett barn dött
  • du tar avsked: sorgeandakt på avdelningen eller i sjukhusets kapell

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.

Länk till sjukhusprästernas egen webbsida med deras kontaktuppgifter

Rose-Maj Friman

chef för sjukhussjälavården

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.


Ann-Sofi Nylund

sjukhuspräst
Vasa kyrkliga samfällighet

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.


Krista Riipinen

sjukhuspräst

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.