Hyppää sisältöön

Ta kontakt


Kontakta oss då:

  • du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • du är rädd eller deprimerad
  • du funderar över livet eller önskar andlig vägledning
  • du önskar att vi ber för dig
  • du vill fira nattvard. Vi ordnar också dop, vigsel och jordfästning på sjukhus
  • du sörjer någon som stått dig nära
  • ett barn dött
  • du tar avsked: sorgeandakt på avdelningen eller i sjukhusets kapell

 

Sjukhusprästerna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.

 

Länk till sjukhusprästernas egen webbsida med deras kontaktuppgifter