Hyppää sisältöön

Ta kontakt


Kontakta oss då:

  • du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • du är rädd eller deprimerad
  • du funderar över livet eller önskar andlig vägledning
  • du önskar att vi ber för dig
  • du vill fira nattvard. Vi ordnar också dop, vigsel och jordfästning på sjukhus
  • du sörjer någon som stått dig nära
  • ett barn dött
  • du tar avsked: sorgeandakt på avdelningen eller i sjukhusets kapell

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.

Länk till sjukhusprästernas egen webbsida med deras kontaktuppgifter

Rose-Maj Friman

chef för sjukhussjälavården

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.


Malla Lepistö

sjukhussjälavårdare, 40 %
Vasa kyrkliga samfällighet

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.


Ann-Sofi Nylund

sjukhuspräst, 60 %
Vasa kyrkliga samfällighet

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.


Krista Riipinen

sjukhuspräst

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.