Hyppää sisältöön

Ta kontakt


Kontakta oss då:

  • du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • du är rädd eller deprimerad
  • du funderar över livet eller önskar andlig vägledning
  • du önskar att vi ber för dig
  • du vill fira nattvard
  • du sörjer någon som stått dig nära
  • du tar avsked: sorgeandakt på avdelningen eller i sjukhusets kapell

 

Sjukhuspräst i beredskap alla dagar klockan 8–20, telefonnummer 044 331 1084.