Hyppää sisältöön

Linkki sairaalasielunhoidon suomenkieliselle sivulleÖppna länk i ny flik
 

Sjukhuspräster

I Vasa finns tre sjukhuspräster vid Vasa centralsjukhus, allmänmedicinska avdelningarna och Gamla Vasa sjukhus. Vi finns till för patienter, närstående och personal.

Vi erbjuder:

 • förtroendefullt samtal om det som är viktigt för dig
 • sakkunskap i frågor om själavård
 • tystnadsplikt
 • jämlikt bemötande
 • respekt för religionsfrihet, olika religiösa övertygelser och livsåskådningar

Kontakta oss då:

 • du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
 • du är rädd eller deprimerad
 • du funderar över livet eller önskar andlig vägledning
 • du önskar att vi ber för dig
 • du vill fira nattvard
 • du sörjer någon som stått dig nära
 • du tar avsked: om så önskas, håller vi sorgeandakt på avdelningen eller i sjukhusets kapell
 • ett barn dött
 • vi ordnar också dop, vigsel och jordfästning på sjukhus

Med oss sjukhuspräster kan Du tala om allt mellan himmel och jord, allt som hör till det mänskliga livet. Vi har tystnadsplikt. Respekten för religionsfrihet samt olika religiösa övertygelser och livsåskådningar är naturligt. Sjukhussjälavården inom samfälligheten har avtal med samarbetssjukhusen Vasa centralsjukhus, allmänmedicinska avdelningarna och Gamla Vasa sjukhus.

Vi sjukhuspräster lyssnar till patienterna, de närstående och personalen. Vi försöker visa på hopp och tröst som den kristna tron kan ge. Sjukhusprästens uppgift är att vara en lugn medmänniska vid din sida.

Sjukhusprästerna håller också föreläsningar och erbjuder samtalsstöd för personalen.

Tre kvinnor med prästkrage sitter i fåtöljer.
Med Ann-Sofi Nylund, Malin Lindblom och Tuija Storbacka kan du tala om allt mellan himmel och jord.

Gudstjänstliv på sjukhuset

Inför större högtider ordnas gemensamma andaktsstunder och nattvardsgudstjänster på en del av avdelningarna. Om dessa informeras separat på de avdelningar där de hålls. Stilla rummet på centralsjukhuset är alltid öppet för egen andakt.

 

Tag kontakt

Sjukhuspräst i beredskap alla dagar klockan 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.

Länk till sjukhusprästernas egen webbsida med deras kontaktuppgifter

Samarbetspartner:

Samarbetsavtal med Österbottens välfärdsområde samt Gamla Vasa sjukhus

samt med samarbetsförsamlingar kring Sjukhussjälavården i Österbotten.