Hyppää sisältöön

Sjukhussjälavård i Vasa

I Vasa finns tre sjukhuspräster vid Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Vi finns till för patienter, närstående och personal.

Ta kontakt:

  • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
  • då du är rädd eller deprimerad
  • då du funderar över livet eller önskar dig andlig vägledning
  • då du önskar att vi ber för dig
  • då du vill fira nattvard
  • då du sörjer någon som stått dig nära
  • då du tar avsked (sorgeandakt: på avdelningen eller i sjukhusets kapell)
     

Med oss sjukhuspräster kan Du tala om allt mellan himmel och jord, allt som hör till det mänskliga livet. Vi har tystnadsplikt. Respekten för religionsfrihet samt olika religiösa övertygelser och livsåskådningar är naturligt. Sjukhussjälavården inom samfälligheten har avtal med samarbetssjukhusen Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus.

Vi sjukhuspräster lyssnar till patienterna, de närstående och personalen. Vi försöker visa på hopp och tröst som den kristna tron kan ge. Sjukhusprästens uppgift är att vara en lugn medmänniska vid din sida.

Gudstjänstlivet på sjukhus

Gudstjänstlivet ser olika ut på olika sjukhus. På Vasa centralsjukhus firas regelbundet andakt med nattvard på onkologiska avdelningen. Information om tiderna hittar du på Vasa centralsjukhus sida.

Sjukhusprästerna håller också föreläsningar och deltar i seminariedagar, utbildar sjukhuspersonal och erbjuder arbetshandledning.

Tag kontakt

Vi sjukhuspräster finns till för patienter, anhöriga och anställda som vanligt. Vi firar också andakt, ber och delar ut nattvard för enskilda människor. På grund av coronasituationen besöker vi avdelningar och enheter bara på beställning. Du kan ringa, skicka meddelande eller mejla oss. Kvällar och helger når du oss bäst via växeln 06 213 1111, då styrs samtalet till jourhavande sjukhusprästen.

Våra kontaktuppgifter