Hyppää sisältöön

Linkki sairaalasielunhoidon suomenkieliselle sivulleÖppna länk i ny flik
 

Sjukhuspräster

I Vasa finns tre sjukhuspräster vid Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Vi finns till för patienter, närstående och personal.

Vi erbjuder:

 • telefontid kl. 8–20 varje dag, 044 331 1084
 • förtroendefullt samtal om det som är viktigt för dig
 • sakkunskap i frågor om själavård
 • tystnadsplikt
 • jämlikt bemötande
 • respekt för religionsfrihet, olika religiösa övertygelser och livsåskådningar

Kontakta oss då:

 • du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
 • du är rädd eller deprimerad
 • du funderar över livet eller önskar andlig vägledning
 • du önskar att vi ber för dig
 • du vill fira nattvard. Vi ordnar också dop, vigsel och jordfästning på sjukhus
 • du sörjer någon som stått dig nära
 • ett barn dött
 • du tar avsked: sorgeandakt på avdelningen eller i sjukhusets kapell

Med oss sjukhuspräster kan Du tala om allt mellan himmel och jord, allt som hör till det mänskliga livet. Vi har tystnadsplikt. Respekten för religionsfrihet samt olika religiösa övertygelser och livsåskådningar är naturligt. Sjukhussjälavården inom samfälligheten har avtal med samarbetssjukhusen Vasa centralsjukhus, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus.

Vi sjukhuspräster lyssnar till patienterna, de närstående och personalen. Vi försöker visa på hopp och tröst som den kristna tron kan ge. Sjukhusprästens uppgift är att vara en lugn medmänniska vid din sida.

Gudstjänstlivet på sjukhus

Gudstjänstlivet ser olika ut på olika sjukhus. På Vasa centralsjukhus firas regelbundet andakt med nattvard på onkologiska avdelningen. Information om tiderna hittar du på Vasa centralsjukhus sida.

Länk till Vasa centralsjukhus webbsida

Sjukhusprästerna håller också föreläsningar och deltar i seminariedagar, utbildar sjukhuspersonal och erbjuder arbetshandledning.

Tag kontakt

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 8–20 via telefonnummer 044 331 1084.

Länk till sjukhusprästernas egen webbsida med deras kontaktuppgifter

Samarbetspartner:

 • Kyrkan i Vasa
 • samarbetsförsamlingar inom Sjukhussjälavården i Österbotten
 • samarbetsavtal med Vasa sjukvårdsdistrikt, Vasa stad och Gamla Vasa sjukhus