Kommittéer

Vasa kyrkliga samfällighets kommittéer åren 2023–2024.

Reglementskommittéen
Musik- och orgelkommittéen 
Kyrkotextilkommittéen
Kommittéen för invandrarbete

Reglementskommittéen

Reglementskommittéens uppgift är att bereda förslag till direktiv för samfällighetens förvaltning och tjänsteinnehavare (bl.a. reglementen och instruktioner) samt ge gemensamma kyrkorådet förslag till justeringar av dessa. Förvaltningsdirektören fungerar på tjänstens vägnar som medlem och sekreterare i reglementskommittén.

Medlemmar  Personliga ersättare
Mikael Still, ordförande  Karita Blom
Elina Viitasaari  Jari Jaskari
Heikki Hurtig  Harry Swanljung
Jaana Puskala  Marja Korkeamäki

Musik- och orgelkommittéen

Musik- och orgelkommittéens uppgift är att ansvara för skötseln och användningen av församlingarnas orglar och andra musikinstrument och utrustningar, göra framställningar om nyanskaffningar och förbättringar av dem samt ansvara för arrangerandet av musikaftnar och konserter i samarbete med församlingsråden. Kommittén har rätt att höra experter. Församlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

Medlemmar  Personliga ersättare
Sauli Perälä, ordförande  Marion Lepistö
Monica Heikius  Dan Andersson
Heikki Linna  Eveliina Pohjola
Susanna Långnabba  Magnus Öster
Marika Myllymäki  Arto Ristolainen
Tarja Viitanen  Johanna Välimäki

 

Kyrkotextilkommittéen

Kyrkotextilkommittéens uppgift är att sköta förvaringen och vården av kyrkotextilierna enligt gemensamma kyrkorådet direktiv, lägga fram förslag till gemensamma kyrkorådet om lämpliga förvaringsutrymmen för kyrkotextilierna samt om iståndsättning och nyanskaffning av kyrkotextilier, verkställa de beslut om iståndsättning och nyanskaffningar som fattas samt sköta andra uppgifter som anknyter till dessa. Kommittén har rätt att höra experter. Församlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden.

Medlemmar  Personliga ersättare
Tuula Harjunpää, ordförande  Aatu Puisto
Jan Bonn  Li Ollil-Nylund
Tuuli Kela  Anne Pelkkikangas
Merja Piipponen  Erkki Teppo
Anna Turja  Arja Höykinpuro
Susanne Vähäjylkkä  Mariia Nuuja

Kommittéen för invandrarbete

Kommittéens uppgift är att leda och utveckla församlingarnas invandrararbete och till gemensamma kyrkorådet göra framställningar som gäller invandrararbetet. Kommittén har rätt att höra experter. Församlingarnas kyrkoherdar har närvaro- och yttranderätt vid kommitténs sammanträden. 

Medlemmar  Personliga ersättare
Alma Tuiskula, ordförande  Hanna Ehrnrooth
Saija Alanko  Kaarlo Lepistö
Ilmo Eerola  Susanna Vähäjylkkä
Erkki Lehtimäki  Salme Mänty
Anders Lundström  Maria Zuglian
Martin Nord  Susanna Långnabba
Tuula Närvä  Jussi Göös