Gravskötsel

Vem sköter graven?

Den som innehar gravrätten svarar för gravskötseln. I fråga om skötseln är gravarna uppdelade i tre grupper i dispositionsplanen.

  • En grav som är belägen på ett område med kantsten kan man sköta själv eller så kan man ge kyrkliga samfälligheten i uppdrag att sköta den mot ersättning.
  • På en grav som är belägen på ett område med enhetlig gräsmatta kan de anhöriga plantera blommor, men den egentliga gravskötseln beställs från den kyrkliga samfälligheten och ersättning betalas enligt gällande avgift. Beroende på var graven är belägen och gravens besittningstid betalas skötselavgiften årligen, för en bestämd tid eller för besittningstiden.
  • Skötseln av minneslundarna och de områden där aska får strös ut sköts i sin helhet av den kyrkliga samfälligheten.

 

Lutande gravvård (pdf)


Varför sköter vi gravarna?

I Finland finns en lång tradition av att sköta om begravningsplatser och gravar. Vasa kyrkliga samfällighet vill hålla en hög standard gällande gravskötseln. För den allmänna trivselns skull, säkerheten och värdigheten vid begravningsplatserna och gravområdena anser vi att det är viktigt att områdena sköts på ett kvalitativt sätt.

 

Vänd dig till begravningsväsendets kontor i frågor som rör gravskötseln, tfn 044 480 8471.

 

Begravningsväsendets reglemente och begravningsplatsens dispositionsplan (pdf 5,8 MB)

Gravar med ljung, framför dem en lövtäckt gräsmatta.

SKÖTSEL AV GRAVOMRÅDE OCH BLOMMOR SOM PLANTERAS PÅ GRAVARNA

Prislistan för gravskötseln öppnas via nedanstående länk

Priser för gravskötsel 2018

Priser för gravskötsel 2019

Ett ljus på graven till Allhelgona eller julen – fråga om tjänsten via begravningsväsendets kontor. 

Hand som gräftar jorden vid en grav med blommande röda begonior.

UPPRUSTNING AV GRAVAR 

GRAVENS STENARBETE

  • Stenarbete innebär att gravens minnesmärke riktas upp. Stenarbeten görs vid behov på alla sorters gravar

GRAVENS GRUNDUPPRUSTNING

  • Grundupprustning innebär att kantstensgravarnas ytkonstruktioner förnyas. 
    • På en grav med gräsyta byts myllan på ett djup av ungefär 20–25 cm, ytan jämnas ut och ny gräsmatta sås. 
    • På en grav med krossgrus förnyas ytans grundkonstruktion och ytan beläggs med nytt material. 

Fråga om upprustningsarbetena på gravarna och prissättningen från begravningsplatsens kontor. 

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.