Gravskötsel

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

Vem sköter graven?

Den som innehar gravrätten svarar för gravskötseln. I fråga om skötseln är gravarna uppdelade i tre grupper i dispositionsplanen.

  • En grav som är belägen på ett område med kantsten kan man sköta själv eller så kan man ge kyrkliga samfälligheten i uppdrag att sköta den mot ersättning.
  • På en grav som är belägen på ett område med enhetlig gräsmatta kan de anhöriga plantera blommor, men den egentliga gravskötseln beställs från den kyrkliga samfälligheten och ersättning betalas enligt gällande avgift. Beroende på var graven är belägen och gravens besittningstid betalas skötselavgiften årligen, för en bestämd tid eller för besittningstiden.
  • Skötseln av minneslundarna och de områden där aska får strös ut sköts i sin helhet av den kyrkliga samfälligheten.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravvården

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att rikta upp en lutande gravvård, så att den inte förorsakar risk för skada. En sned gravvård är till fara för anhöriga, gravgårdens arbetare och andra besökare.

Gravvårdar som lutar


Att en gravvård lutar beror oftast på att fotstenen är sned.

En gravvård som fallit

Av säkerhetsskäl får gravvården inte riktas upp med konstgjorda medel t.ex. genom att lägga stenar eller kilar mellan gravvården och fotstenen.

Rikta inte gravvården med stenar eller kilar

Vi önskar att Vasa kyrkliga samfällighetens gravgårdar är trygga och trevliga platser att besöka.

Varför sköter vi gravarna?

I Finland finns en lång tradition av att sköta om begravningsplatser och gravar. Vasa kyrkliga samfällighet vill hålla en hög standard gällande gravskötseln. För den allmänna trivselns skull, säkerheten och värdigheten vid begravningsplatserna och gravområdena anser vi att det är viktigt att områdena sköts på ett kvalitativt sätt.

 

Vänd dig till begravningsväsendets kontor i frågor som rör gravskötseln, tfn 044 480 8471.

 

Begravningsväsendets reglemente och begravningsplatsens dispositionsplan (pdf 5,8 MB)

Gravar med ljung, framför dem en lövtäckt gräsmatta.

Skötsel av gravområde och blommor som planteras på gravarna

Prislistor för gravskötsel finns på undersidan Info och kansli > Prislistor > Begravningsväsendet

Ett ljus på graven till Allhelgona eller julen – fråga om tjänsten via begravningsväsendets kontor. 

Hand som gräftar jorden vid en grav med blommande röda begonior.

Upprustning av gravar

Gravens stenarbete

  • Stenarbete innebär att gravens minnesmärke riktas upp. Stenarbeten görs vid behov på alla sorters gravar

Gravens grundupprustning

  • Grundupprustning innebär att kantstensgravarnas ytkonstruktioner förnyas. 
    • På en grav med gräsyta byts myllan på ett djup av ungefär 20–25 cm, ytan jämnas ut och ny gräsmatta sås. 
    • På en grav med krossgrus förnyas ytans grundkonstruktion och ytan beläggs med nytt material. 

Fråga om upprustningsarbetena på gravarna och prissättningen från begravningsplatsens kontor. 

Ta kontakt

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. För tillfället betjäning i första hand per telefon och mejl. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.

Länk till webbsida på vilken meddelas begravningsplatsens avvikande öppettider