Gamla begravningsplatsen i Vasa

Gamla begravningsplatsen i Vasa

Vörågatan 2 D, 65100 Vasa

044 480 8471

Begravningsplatsen är öppen för allmänheten varje dag kl. 7–22.

Vid Nya begravningsplatsen i Vasa finns områden för kistbegravning, urnelundar och minneslundar. Hjältegravarna finns på Gamla begravningsplatsen och gravplatserna framkommer från kartan. Alldeles intill begravningsplatsen finns servicebyggnader. 

https://www.hautahaku.fi

Förr fanns det ett förrättningskapell vid Gamla begravningsplatsen, men det revs år 1975 på grund av att det var i dåligt skick. 

 

 

Gamla begravningsplatsen i Vasa är grundad 28.8.1864. Begravningsplatsen har även kallats Almaudden efter den första gravläggningen av en liten flicka som hette Alma. 

Nya gravområden har byggts till enligt behov. Begravningsplatsen är ungefär nio hektar stor. 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Parkering Parkering