Direktioner

Till Vasa kyrkliga samfällighets förtroendemannaadministration hör även tre direktioner, dvs. direktionen för sjukhussjälavården, direktionen för familjerådgivningscentralen och fastighetsdirektionen. 

Länk till medlemmarna i direktionen för sjukhussjälavården
Länk till medlemmarna i direktionen för familjerådgivningscentralen
Länk till medlemmarna i fastighetsdirektionen

Beslutanderätten har delegerats till direktionerna i ärenden som hör till direktionernas område och direktionerna rapporterar om sin verksamhet till gemensamma kyrkorådet.

Direktionen för sjukhussjälavården 2023–2024

Medlemmar  Personliga ersättare
Stefan Strang, ordförande  
Elisa Finne  
Tarja Makkonen  
Nina Nystrand-Hammarström  Marjo Suutari
Sanna Peltonen  Mirva Sundqvist-Kekäläinen
Johanna Syrén  Kosti Hyvärinen
Jorma Halonen, gkr. representant  

 

Direktionen för familjerådgivningscentralen 2023–2024

Medlemmar  Personliga ersättare
Eija Seppelin, ordförande  Tuija Kuivinen
Johan Backholm  David Forsblom
Tomi Hakkarainen  Anders Lundström
Anna Kokkonen  Helle Pellinen
Liisa Saukko  Marjo Vuorinen
Jan Bonn, gkr. representant  

 

Fastighetsdirektionen 2023–2024

Medlemmar  Personliga ersättare
Mikko Uljas, ordförande  Seppo Lamminaho
Dick Jungerstam  Anders Lindberg
Janina Lepistö  Oili Airaksinen-Rajala
Tiina Keinänen  Johanna Backholm
Maarit Vesapuisto  Jaana Puskala
Markku Viitanen  Kaarlo Lepistö
Erkki Teppo, gkr. representant