Direktioner

Till Vasa kyrkliga samfällighets förtroendemannaadministration hör även tre direktioner, dvs. direktionen för sjukhussjälavården, direktionen för familjerådgivningscentralen och fastighetsdirektionen. Beslutanderätten har delegerats till direktionerna i ärenden som hör till direktionernas område och direktionerna rapporterar om sin verksamhet till gemensamma kyrkorådet.

Direktionen för sjukhussjälavården 2017–2018

Seppo Öhman, ordf
Olle Victorzon, viceordf
Camilla Brunell
Lisa Sundman, Marjo Ketola, Sanna Peltonen, sjukhusens representanter
Heikki Mäkinen, Gustav Glasberg, Per-Erik Åkerholm, Kerstin Lång, Mona Burman, representanter från samarbetsförsamlingarna
Kaija Kellokoski-Pakkala, gemensamma kyrkorådets representant
Rose-Maj Friman, sekreterare

Direktionen för familjerådgivningscentralen 2017–2018

 Medlemmar  Personliga suppleanter
 Virkkilä Markku, ordförande  Öhman Seppo
 Pellinen Helle  Lindén Mika
 Storbacka Tuija  Klapuri Outi
 Särs Lisa  Sjöberg Gunborg
 Öhman Thomas  Backholm Johan
 Anderssén Maj-Britt, gemensamma kyrkorådets representant  

 

Fastighetsdirektionen 2017–2018

Medlemmar  Personliga suppleanter
 Jungerstam Dick, ordförande  Lindberg Anders
 Lähdemäki Seija  Aronen Alpo
 Marttunen Eeli  Airaksinen-rajala Olli
 Vesapuisto Maarit  Halonen Jorma
 Hietamäki Kari  Lindblom Malin
 Teppo Erkki, gemensamma kyrkorådets representant