Direktioner

Till Vasa kyrkliga samfällighets förtroendemannaadministration hör även tre direktioner, dvs. direktionen för sjukhussjälavården, direktionen för familjerådgivningscentralen och fastighetsdirektionen. Beslutanderätten har delegerats till direktionerna i ärenden som hör till direktionernas område och direktionerna rapporterar om sin verksamhet till gemensamma kyrkorådet.

Direktionen för sjukhussjälavården 2019–2020

Medlemmar Personliga ersättare
Finne Elisa, ordförande  
Mona Burman, viceordförande Björkqvist Ulla-Stina
Strang Stefan  
Peltonen Sanna Sundqvist-Kekäläinen Mirva
Pitkämäki Ihatsu Pirittta  
Sundman Liisa Hautamäki Satu
Suutari Marjo Ketola Marjo
Tuula Leponen Weckström Kerstin
Iris Bäck-Sjökvist Mäkinen Heikki
Marianne Lindahl Gustafsson Stefan
Lytz Per Göthelid Per
Kellokoski-Pakkala Kaija, gkr:s repr.  

 

Direktionen för familjerådgivningscentralen 2019–2020

Medlemmar Personliga suppleanter
Virkkilä Markku, ordförande Bergström Jukka
Englund Nils-Johan Böckelman Henrik
Pellinen Helle Rintamäki Anne
Storbacka Tuija Klapuri Outi
Särs Lisa Höglund Siv-Britt
Lax Christel, gkr:s repr.  

 

Fastighetsdirektionen 2019–2020

Medlemmar Personliga ersättare
Jungerstam Dick, ordförande Lindberg Anders
Airaksinen-Rajala Oili Uljas Mikko
Haapanen Pekka Mäkynen Jukka
Hietamäki Kari Mäkelä Heidi
Vesapuisto Maarit Korkeamäki Marja
Teppo Erkki, gkr:s repr.