Direktioner

Till Vasa kyrkliga samfällighets förtroendemannaadministration hör även tre direktioner, dvs. direktionen för sjukhussjälavården, direktionen för familjerådgivningscentralen och fastighetsdirektionen. Beslutanderätten har delegerats till direktionerna i ärenden som hör till direktionernas område och direktionerna rapporterar om sin verksamhet till gemensamma kyrkorådet.

Direktionen för sjukhussjälavården 2019–2020

Medlemmar  Personliga ersättare
 Finne Elisa, ordförande  
 Strang Stefan, viceordförande  
 Peltonen Sanna   Sundqvist-Kekäläinen Mirva
 Pitkämäki Ihatsu Pirittta  
 Sundman Liisa  Hautamäki Satu
 Suutari Marjo  Ketola Marjo

 

Direktionen för familjerådgivningscentralen 2019–2020

 Medlemmar  Personliga suppleanter
 Virkkilä Markku, ordförande  Bergström Jukka
 Englund Nils-Johan  Böckelman Henrik
 Pellinen Helle  Rintamäki Anne
 Storbacka Tuija  Klapuri Outi
 Särs Lisa  Höglund Siv-Britt

 

Fastighetsdirektionen 2019–2020

Medlemmar  Personliga ersättare
 Jungerstam Dick, ordförande  Lindberg Anders
 Airaksinen-Rajala Oili  Uljas Mikko
 Haapanen Pekka  Mäkynen Jukka
 Hietamäki Kari  Mäkelä Heidi
 Vesapuisto Maarit  Korkeamäki Marja