Lägergårdar

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Lepikko lägergård kan inte längre bokas.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att avstå från Lepikko lägergård. Församlingarna har inte ordnat någion verksamhet där sedan september 2018.

Alskathemmet

Peter Back, lägergårdsföreståndare
peter.back@evl.fi, 044 480 8480

Österhankmo lägergård

Juha Koivisto, lägergårdsföreståndare
juha.koivisto@evl.fi, 044 480 8484