Lägergårdar

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

OBS! Lepikko lägergård har nu överförts på en ny ägare. Därför bör ingen annan härefter vistas i byggnaden eller tillhörande tomt. 

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 11.4.2018 att avstå från Lepikko lägergård. Församlingarna har inte ordnat någion verksamhet där sedan september 2018.

Alskathemmet

Peter Back, lägergårdsföreståndare
peter.back@evl.fi, 044 480 8480

Österhankmo lägergård

Juha Koivisto, lägergårdsföreståndare
juha.koivisto@evl.fi, 044 480 8484