Lägergårdar

Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar bokas direkt via lägergårdsföreståndarna.

Alskathemmet

Peter Back, lägergårdsföreståndare
peter.back@evl.fi, 044 480 8480

Österhankmo lägergård

Juha Koivisto, lägergårdsföreståndare
juha.koivisto@evl.fi, 044 480 8484