Musikskolans avgifter

Avgifterna gäller de församlingar som ordnar musikundervisning.

Vårterminen 2023

  • Terminsavgift 174,42 euro + moms / elev
  • Biämne 87,72 euro + moms / elev
  • Gruppundervisning 105,06 euro + moms / elev

Syskonrabatten är 50 %. Ifall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.

 

Gemensamma kyrkorådets beslut 9.6.2022 § 85.