Musikskolans avgifter

Hösten 2020

  • Terminsavgift 171 euro + moms / elev
     
  • Biämne 86 euro + moms / elev
     
  • Gruppundervisning 103 euro + moms / elev

Syskonrabatten är 50 %. Ifall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.