Musikskolans avgifter

Avgifterna gäller de församlingar som ordnar musikundervisning.

Höstterminen

  • Terminsavgift 171 euro + moms / elev
  • Biämne 86 euro + moms / elev
  • Gruppundervisning 103 euro + moms / elev

Syskonrabatten är 50 %. Ifall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.

Vårterminen

  • Terminsavgift 169 euro + moms / elev
  • Biämne 85 euro + moms / elev
  • Gruppundervisning 102 euro + moms / elev

Syskonrabatten är 50 %. Ifall där terminsavgifterna är olika beviljas syskonrabatten på den lägsta avgiften.

 

Gemensamma kyrkorådets beslut 8.5.2019 § 86