Vasa kyrkliga samfällighets officiella anslagstavla

Det här är Vasa kyrkliga samfällighets officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras officiella kungörelser gällande exempelvis val och lediga jobb.

Samfällighetens protokoll, föredragningslistor och tjänsteinnehavarbeslut publiceras i ärendehanteringsprogrammet Domus.

Länk till webbsidan Domus (Tweb)Öppna länk i ny flik

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

Förvaltningsstadgan

Förvaltningen i Vasa kyrkliga samfällighet styrs av en förvaltningsstadga. 

Ladda ner Vasa kyrkliga samfällighets förvaltningsstadgaÖppna länk i ny flik

Lediga jobb i Vasa kyrkliga samfällighet

 RSSÖppna länk i ny flik