Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Det leder verksamheten i kyrkliga samfälligheten och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet. Ordförande i gemensamma kyrkorådet är den kyrkoherde i någondera församlingen som domkapitlet i Lappo stift har förordnat och övriga medlemmar är de 11 andra personer som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Som ordförande 1.9–31.12.2018 samt 1.1.2019–31.12.2020 fungerar kyrkoherden i Vähänkyrön seurakunta Petri Hautala. Viceordförande åren 2019–2020 är Olav Jern.

Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör och sekreterare är samfällighetens förvaltningschef.

Sammanträdesdatum

2019

 • 17.1
 • 14.2
 • 21.3
 • 17.4
 • 8.5
 • 13.6
 • 29.8 (besikting av begravningsplatserna)
 • 25.9
 • 31.10
 • 28.11
 • 17.12
kyrkoherde, gemensamma kyrkorådets ordförande
Kirstantie 7
66500 Lillkyro
förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet åren 2019–2020

 Medlemmar  Personliga suppleanter
 Jern Olav, viceordförande  Sjöberg Erik
 Aurala Marja  Kellokoski-Pakkala Kaija
 Autio Olli  Juupaluoma Matias
 Launonen Tarja  Finne Elisa
 Lax Christel  Salmenheimo-West Ulla
 Mäenpää Maija-Liisa  Höykinpuro Arja
 Piipponen Merja  Pellinen Helle
 Still Mikael  Sundback Anna
 Teppo Erkki  Karhu Pauli
 Tuomisto Tauno  Niemelä Kai
 Öljymäki Mauri  Luoma Kai

 

Planeringsgruppen åren 2017–2018

Autio Olli
Härö Hannu
Launonen Tarja
Lax Christel
Piipponen Merja
Sjöberg Erik
Tuomisto Tauno, viceordförande

Kyrkoherdarna i församlingarna samt ekonomidirektören är på tjänstens vägnar medlemmar i planeringsgruppen. Ekonomidirektören är även föredragande och sekreterare i planeringsgruppen. Som ordförande fungerar gemensamma kyrkorådets ordförande Petri Hautala.

Planeringsgruppens uppgift är att planera, bereda och ge utlåtanden för gemensamma kyrkorådets arbete i ärenden som gäller samfällighetens ekonomi och förvaltning. Planeringsgruppen har rätt att höra sakkunniga. Planeringsgruppens protokoll läggs fram för gemensamma kyrkorådet för kännedom.