Kontakta oss

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Förfrågningar om fakturor 044 480 8412. Vi betjänar må–fre kl. 9–16, sommartid 1.6–31.8 må–fre kl. 9–15

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15

++2016++, PB 378
00026  Basware

E-fakturaadress: 003702096229 Operatör: Basware Kod: BAWCFI22 FO-nummer: 0209622-9

B D F G H I J K L M N P R S V Y Ö

B


lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster Lägergårdstjänster
Alskathemmets lägergård, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
informatör
Kommunikationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier

mottagningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

D


tf. förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

F


förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för sjukhussjälavården
må–ti och to–fre 040 575 6871, ons 029 524 3103
må–ti och to–fre Vasa centralsjukhus, ons Gamla Vasa sjukhus
 

G


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

H


kokerska
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård och Skolhusgatans kök
 
övervaktmästare
Vaktmästeri
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

I


lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65670 Iskmo

J


familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

K


vaktmästare
Vaktmästeri
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
städare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa
lägergårdsföreståndare
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
gravgrävare
Begravningstjänster
Lillkyro begravnigsplats, Heikkiläntie 6
66500 Lillkyro
vaktmästare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
lönesekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Förfrågningar om fakturor

specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
ansvarig kokerska
Husmorstjänster
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65300 Vasa

L


gravgrävare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
köksa
Husmorstjänster
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.1.2019

lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
chef för begravningsväsendet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Begravninsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Haga prästgård, Prästgårdsgatan 2
65380 Vasa

Haga prästgård och Korsnästågets församlingsgård

M


huvudbokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
städarbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

N


vaktmästare
Vaktmästeri
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Brändö kyrka, Skogsbergets församlingshem

P


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65300 Vasa
fastighetschef
Fastighetstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

R


specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
chef för köksväsendet
Husmorstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
sjukhuspastor
må–ons och fre 040 620 9148, to 040 559 5062
må–ons och fre Vasa centralsjukhus, to Vasa stadssjukhus
 
byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
immigrantworker
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Absent until 31.3.2019

husmor-städare
Husmorstjänster Vaktmästeri
Lillkyro församlingshem, Kirstantie 7
66500 Lillkyro

S


praktikant
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för familjerådgivningscentralen
Församlingsarbetets specialtjänster
Skolhusgatan 26 B, vån.4
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Gerby församlingshem, Tallmarksvägen 3
65280 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Brändö kyrka, kaptensgatan 14–16
65200 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
kokerska
Husmorstjänster
Köket, Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
gravgrävare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
immigrant worker 50 %
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

V


sjukhuspastor
må–ti 040 559 5062 och ons–fre 040 632 4513
må–ti Vasa stadssjukhus och ons–fre Vasa centralsjukhus psykiatriska enheten
 
byråföreståndare
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Begravningsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

fakturering av begravningar och gravskötslar

Y


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Lillkyro kyrka, Kyrkbron 2
66500 Lillkyro

Lillkyro kyrka, Lillkyro församlingsgård och Siltaranta

familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa
vaktmästare
Vaktmästeri
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa

Ö


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Sundom kyrka och prästgård, Sundomvägen 73
65410 Sundom