Kontakta oss

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.

För tillfället betjänar vi i första hand per telefon och mejl.

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 9–16, sommartid 1.6–31.8 må–fre kl. 9–15. Förfrågningar om fakturor 044 480 8412. Förfrågningar om fakturor som rör gravplatser och gravskötsel riktas till begravningsplatsens kontor.

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. För tillfället betjäning i första hand per telefon och mejl. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.

Länk till webbsida på vilken meddelas begravningsplatsens avvikande öppettider
++2016++, PB 378
00026  Basware

E-fakturaadress: 003702096229 Operatör: Basware Kod: BAWCFI22 FO-nummer: 0209622-9

B E F G H I J K L M N P R S V Y

B


vik. lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster Lägergårdstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

Tjänstledig 1.4–31.12.2020.

informatör
Kommunikationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier

mottagningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

E


F


förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för sjukhussjälavården

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.

G


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

H


kokerska
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård och Skolhusgatans kök
 
hortonom
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 17.11.2020.

övervaktmästare
Vaktmästeri
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

I


lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65670 Iskmo

J


familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

K


vaktmästare
Vaktmästeri
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
städare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

Tjänstledig 10.8.2020–21.5.2021.

lägergårdsföreståndare
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
gravgrävare
Begravningstjänster
Lillkyro begravnigsplats, Hiiripellontie 4
66500 Lillkyro
vaktmästare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 1.11.2020.

lönesekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
ansvarig kokerska
Husmorstjänster
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65300 Vasa

L


specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
gravgrävare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
sjukhussjälavårdare, 40 %
Vasa kyrkliga samfällighet

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.

lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
chef för begravningsväsendet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Begravninsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65380 Vasa

M


huvudbokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
kock
Husmorstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
städarbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

N


sjukhuspräst, 60 %
Vasa kyrkliga samfällighet

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.

vaktmästare
Vaktmästeri
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Brändö kyrka, Skogsbergets församlingshem

P


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Sundom kyrka och prästgård, Sundomvägen 73
65410 Sundom
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Haga prästgård, Prästgårdsgatan 2
65380 Vasa

Haga prästgård och Korsnästågets församlingsgård

fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

R


specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
kosthållschef
Husmorstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
sjukhuspräst

Sjukhussjälavårdarna nås alla dagar kl. 7–22 via telefonnummer 044 331 1084.

byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
husmor-städare
Husmorstjänster Vaktmästeri
Lillkyro församlingshem, Kirstantie 7
66500 Lillkyro

S


teknisk fastighetsskötare-disponent
Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för familjerådgivningscentralen
Församlingsarbetets specialtjänster
Skolhusgatan 26 B, vån.4
65100 Vasa
byråsekreterare
Vasa kyrkliga samfällighet
Ekonomi- och administrationstjänster
Kirstantie 7
66500 Lillkyro

Förfrågningar om fakturor (förfrågningar om gravgårdens räkningar till nummer 06 326 1471).

vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Gerby församlingshem, Tallmarksvägen 3
65280 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa
kokerska
Husmorstjänster
Köket, Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
gravgrävare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

V


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Lillkyro kyrka, Kyrkbron 2
66500 Lillkyro

Lillkyro kyrka, Lillkyro församlingsgård och Siltaranta

byråföreståndare
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Begravningsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

Fakturering av begravningar och gravskötslar.

Y


familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa
vaktmästare
Vaktmästeri
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa