Kontakta oss

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 9–16, sommartid 1.6–31.8 må–fre kl. 9–15. Förfrågningar om fakturor 044 480 8412. Förfrågningar om fakturor som rör gravplatser och gravskötsel riktas till begravningsplatsens kontor.

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.

++2016++, PB 378
00026  Basware

E-fakturaadress: 003702096229 Operatör: Basware Kod: BAWCFI22 FO-nummer: 0209622-9

B E F G H I J K L M N P R S V Y

B


lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster Lägergårdstjänster
Alskathemmets lägergård, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
informatör
Kommunikationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier

mottagningssekreterare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa

Tidsbeställning till familjerådgivningscentralen må–fre kl. 9–11.

E


F


förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för sjukhussjälavården
må–ti och to–fre 040 575 6871, ons 029 524 3103
må–ti och to–fre Vasa centralsjukhus, ons Gamla Vasa sjukhus
 

G


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

H


kokerska
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård och Skolhusgatans kök
 
byråarbetare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
övervaktmästare
Vaktmästeri
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

I


lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65670 Iskmo

J


familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B vån. 4
65100 Vasa

K


vaktmästare
Vaktmästeri
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
städare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa
lägergårdsföreståndare
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
gravgrävare
Begravningstjänster
Lillkyro begravnigsplats, Hiiripellontie 4
66500 Lillkyro
vaktmästare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
lönesekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

Förfrågningar om fakturor

specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
ansvarig kokerska
Husmorstjänster
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65300 Vasa

L


gravgrävare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
chef för begravningsväsendet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Begravninsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65380 Vasa

M


huvudbokförare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
städarbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

N


vaktmästare
Vaktmästeri
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Brändö kyrka, Skogsbergets församlingshem

P


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Sundom kyrka och prästgård, Sundomvägen 73
65410 Sundom
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Haga prästgård, Prästgårdsgatan 2
65380 Vasa

Haga prästgård och Korsnästågets församlingsgård

fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

R


specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
chef för köksväsendet
Husmorstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
sjukhuspastor
må–ons och fre 040 620 9148, to 040 559 5062
må–ons och fre Vasa centralsjukhus, to Vasa stadssjukhus
 
byråsekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
immigrantworker
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa

Absent until 31.12.2019

husmor-städare
Husmorstjänster Vaktmästeri
Lillkyro församlingshem, Kirstantie 7
66500 Lillkyro

S


teknisk fastighetsskötare-disponent
Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
chef för familjerådgivningscentralen
Församlingsarbetets specialtjänster
Skolhusgatan 26 B, vån.4
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Gerby församlingshem, Tallmarksvägen 3
65280 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa
kokerska
Husmorstjänster
Köket, Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
gravgrävare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

V


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Lillkyro kyrka, Kyrkbron 2
66500 Lillkyro

Lillkyro kyrka, Lillkyro församlingsgård och Siltaranta

sjukhuspastor
må–ti 040 559 5062 och ons–fre 040 632 4513
må–ti Vasa stadssjukhus och ons–fre Vasa centralsjukhus psykiatriska enheten
 
byråföreståndare
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Begravningsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

fakturering av begravningar och gravskötslar

Y


familjerådgivare
Församlingsarbetets specialtjänster
Familjerådgivningscentralen, Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100 Vasa
vaktmästare
Vaktmästeri
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa