Begravningsväsendets prislistor

Länkar till avsnitt på sidan

Serviceavgifter inom begravningsväsendet
Avgifter för gravutrymmen
Skötselavgifter för gravarna

Serviceavgifter inom begravningsväsendet från 1.1.2019

  Vasabor €  Övriga € 
 Öppning och övertäckning av grav 1)  
 Kistgrav 400  635 
 Urnegrav 66  100 
 Avlägsnande/montering av minnesvård i samband med begravning
  Vasabor €  Övriga € 
 Områden med sammanhängande gräsmatta 95  95 
 Kantstensområden 2) 328  328 
 Hyra för kylrym €/dygn 7  7 
 Kremering 185 386
 Hyra för kapell
  Vasabor €  Övriga €
 Medlem i ev.luth. församling 0 267
 Icke-medlem i ev.luth. församling 370 370
 Upprättning av minnesvård 2)  
 Områden med sammanhängande gräsmatta 70 70
 Kantstensområde 263 263
 Grundrenoveringsavgift €/1 m grav (grus eller gräs)  118 118


1) Debiteras inte om personen beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa
2) Grundavgift, tilläggsavgift enligt beräknad arbetstid tillkommer

Serviceavgifterna från och med 1.1.2019 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik

Avgifter för gravutrymmen från och med 1.1.2019

  Vasabor € Tilläggsavgift
för övriga € 
 Kistgravutrymme, besittningstid 30 år  260 260
 Urnegravutrymme, besittningstid 30 år  28 130 
 Minneslund 28 28

 

En person som beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa upplåts ett avgiftsfritt gravutrymme.

Avgifter för gravutrymmen från och med 1.1.2019 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik

Skötselavgifter för gravarna från och med 1.1.2019

 Områden med sammanhängande gräsmatta €
 Gravens bredd 1 år  5 år  10 år 20 år  30 år 
 1 m 45 227 459 930  1396
 2 m 60 302 610 1237 1857
 3 m 73 370 748 1516 2275
 4 m 88 443  895 1814 2722
 Urnegrav (100 x 100)  29 145  292 592 888
 Urnegrav (80 x 80) 25 124 250 506 759
 Urnegrav (60 x 60) 23 113 227 460 690
 
 Blomskötsel € 1 år     5 år     10 år     20 år     30 år    
 3 st stora 3) 34 171 345 698 1048
 5 st stora 3) 48 242 487 985 1479
 5 st små 4) 26 131 264 534 801
 10 st små 4) 44 222 446 903 1356
 Morsdagsros 21 106 213 431 647
 Miniros 19 96 193 390 586
 Krysantem 19 96 193 390 586
 Ljung 19 96 193 390 586


3) Stora blommor: rosenbegonia, knölbegonia eller fuchsia
4) Små blommor: sommarbegonia eller silverblad

 Kantstensområden grässkötsel €
 Gravens bredd 1 år  5 år  10 år  20 år  30 år 
 1 m 70 403 915 2382  4657
 2 m 93 536 1217 3168 6218
 3 m 114 657 1491 3883 7620
 4 m 137 786  1784 4645 9116
 5 m 160 919  2086 5431 10659
 6 m 189 1088 2471 6431 12623
 
Kantstensområden grusskötsel €
 Gravens bredd  1 år     5 år     10 år     20 år     30 år    
 1 m 38 219 498 1293 2544
 2 m 51 291 662 1720 3384
 3 m 62 357 812 2108 4147
 4 m 74 427 971 2521 4961
 5 m 87 499 1135 2948 5800
 6 m 103 591 1345 3491 6869

 

Skötselavgifterna för gravarna från och med 1.1.2019 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik

Länkar till avsnitt på sidan

Serviceavgifter inom begravningsväsendet
Avgifter för gravutrymmen
Skötselavgifter för gravarna