Begravningsväsendets prislistor

Länkar till avsnitt på sidan

Serviceavgifter inom begravningsväsendet
Avgifter för gravutrymmen
Skötselavgifter för gravarna

Serviceavgifter inom begravningsväsendet från 1.1.2022

   Vasabor €   Övriga € 
 Öppning och övertäckning av grav 1)    
 Kistgrav  400   635 
 Urnegrav   70   140 
 Avlägsnande/montering av minnesvård i samband med begravning
   Vasabor €   Övriga € 
 Områden med sammanhängande gräsmatta  98   98 
 Kantstensområden 2)  339   339 
 Hyra för kylrym €/dygn  8   8 
 Kremering  185  386
 Hyra för kapell
   Vasabor €   Övriga €
 Medlem i ev.luth. församling  0  267
 Icke-medlem i ev.luth. församling  370  370
 Upprättning av minnesvård 2)    
 Områden med sammanhängande gräsmatta  72  72
 Kantstensområde  272  272
 Grundrenoveringsavgift €/1 m grav (grus eller gräs)   122  122


1) Debiteras inte om personen beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa
2) Grundavgift, tilläggsavgift enligt beräknad arbetstid tillkommer

Serviceavgifterna från och med 1.1.2022 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik

Avgifter för gravutrymmen från och med 1.1.2022

   Vasabor €  Tilläggsavgift
för övriga € 
 Kistgravutrymme, besittningstid 30 år  300  300
 Urnegravutrymme, besittningstid 30 år   32  130 
 Minneslund  32  32

 

En person som beviljats frontsoldattecken, fronttjänsttecken eller fronttecken, och om personens hemort vid frånfället var Vasa upplåts ett avgiftsfritt gravutrymme.

Avgifter för gravutrymmen från och med 1.1.2022 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik

Skötselavgifter för gravarna från och med 1.1.2019

 Områden med sammanhängande gräsmatta €
 Gravens bredd  1 år   5 år   10 år  20 år   30 år 
 1 m  45  227  459  930   1396
 2 m  60  302  610  1237  1857
 3 m  73  370  748  1516  2275
 4 m  88  443   895  1814  2722
 Urnegrav (100 x 100)   29  145   292  592  888
 Urnegrav (80 x 80)  25  124  250  506  759
 Urnegrav (60 x 60)  23  113  227  460  690
 
 Blomskötsel €  1 år      5 år      10 år      20 år      30 år    
 3 st stora 3)  34  171  345  698  1048
 5 st stora 3)  48  242  487  985  1479
 5 st små 4)  26  131  264  534  801
 10 st små 4)  44  222  446  903  1356
 Morsdagsros  21  106  213  431  647
 Miniros  19  96  193  390  586
 Krysantem  19  96  193  390  586
 Ljung  19  96  193  390  586


3) Stora blommor: rosenbegonia, knölbegonia eller fuchsia
4) Små blommor: sommarbegonia eller silverblad

 Kantstensområden grässkötsel €
 Gravens bredd  1 år   5 år   10 år   20 år   30 år 
 1 m  70  403  915  2382   4657
 2 m  93  536  1217  3168  6218
 3 m  114  657  1491  3883  7620
 4 m  137  786   1784  4645  9116
 5 m  160  919   2086  5431  10659
 6 m  189  1088  2471  6431  12623
 
Kantstensområden grusskötsel €
 Gravens bredd   1 år      5 år      10 år      20 år      30 år    
 1 m  38  219  498  1293  2544
 2 m  51  291  662  1720  3384
 3 m  62  357  812  2108  4147
 4 m  74  427  971  2521  4961
 5 m  87  499  1135  2948  5800
 6 m  103  591  1345  3491  6869

 

Skötselavgifterna för gravarna från och med 1.1.2019 som pdf för utskriftÖppna länk i ny flik

Länkar till avsnitt på sidan

Serviceavgifter inom begravningsväsendet
Avgifter för gravutrymmen
Skötselavgifter för gravarna