Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och det består av 51 medlemmar som utsetts i församlingsval.

Gemensamma kyrkofullmäktiges 51 platser fördelas mellan de två församlingarna i förhållande till folkmängden. Vasa finska församling har 32 platser, Vasa svenska församlingen 14 platser och Lillkyro församling 5 platser.

Gemensamma kyrkofullmäktige har inom sig för åren 2017−2018 utsett Tuulikki Kouhi till ordförande och Göran Stenlund till viceordförande.

Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör och sekreterare är samfällighetens förvaltningschef.

Sammanträdesdatum

2018

  • 11.4 (Obs! Nytt datum)
  • 31.5
  • 11.10 (extrainsatt möte)
  • 13.12

2019

  • 31.1
  • 23.5
  • 8.10
  • 12.12

Medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige 2015–2018

Vasa svenska församling

Anderssén Maj-Britt
Backholm Johan
Huhta Harri
Jern Olav
Jungerstam Dick
Jungner Folke
Kronlund Anders
Lax Christel
Stenlund Göran
Sundback Anna
Victorzom Olle
Öhman Thomas
Östergårds Monica

Vaasan suomalainen seurakunta

Alanko Saija
Aronen Alpo
Autio Olli
Bergström Jukka
Garaisi Ilkka
Halonen Anniina
Hurtig Heikki
Häkkinen Miika
Höykinpuro Arja
Kalamo Raija
Karhu Pauli
Karppi Lauri
Kaunismäki Helena
Kiviniemi Mirja
Korpi Seppo
Kouhi Tuulikki
Launonen Tarja
Lähdemäki Seija
Niemelä Kai
Muikku Jani
Mäki Tiina
Mäkynen Matias
Mäntylä Sami
Piipponen Merja
Penttilä Olli
Pääjärvi-Myllyaho Riitta
Rantala Juha
Teppo Erkki
Vainionpää Aino
Verronen Tapio
Virkkilä Markku
Öljymäki Mauri

Vähänkyrön seurakunta

Halonen Jorma
Härö Hannu
Kellokoski-Pakkala Kaija
Nuuja Mariia
Puskala Jaana
Vesapuisto Maarit

tf. förvaltningschef
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa