Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och det består av 51 medlemmar som utsetts i församlingsval.

Gemensamma kyrkofullmäktiges 51 platser fördelas mellan de två församlingarna i förhållande till folkmängden. Vasa finska församling har 32 platser, Vasa svenska församlingen 14 platser och Lillkyro församling 5 platser.

Gemensamma kyrkofullmäktige har inom sig för åren 2021−2022 utsett  Göran Stenlund till ordförande och Tuulikki Kouhi till viceordförande.

Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör, förvaltningschef, fastighetschef och chef för begravningsväsendet. Som mötessekreterare fungerar förvaltningschef.

Sammanträdesdatum

2022

  • 10.2
  • 24.5
  • 13.10
  • 8.12

2023

  • 19.1
  • 25.5
  • 12.10
  • 7.12

Medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige 2019–2022

Vasa svenska församling

Backholm Johan
Englund Nils-Johan
Jern Olav
Jungerstam Dick
Jungner Folke
Lax Christel
Lindberg Anders
Salmenheimo-West Ulla
Stenlund Göran
Strang Stefan
Still Mikael
Sundback Anna
Victorzon Olle
Wägar Lars-Erik

Länk till webbsida med kontaktuppgifter till Vasa svenska församlings förtroendevaldaÖppna länk i ny flik

Vaasan suomalainen seurakunta

Autio Olli
Bergström Jukka
Finne Elisa
Garaisi Ilkka
Haapanen Pekka
Heinonen Marko
Helin Risto
Hurtig Heikki
Höykinpuro Arja
Kaunismäki Helena
Karhu Pauli
Kiviniemi Jukka
Kouhi Tuulikki
Launonen Tarja
Lepistö Janina
Luoma Kai
Mäenpää Marja-Liisa
Mäki Tiina
Mäkynen Matias
Niemelä Kai
Pellinen Helle
Piipponen Merja
Rantala Juha
Rintamäki Anne
Saari Markku
Saharinen Karoliina
Swanljung Harry
Teppo Erkki
Tervonen Anssi
Tuomisto Tauno
Uljas Mikko
Öljymäki Mauri JV

Vähänkyrön seurakunta

Aurala Marja
Eerola Ilmo
Kaija Kellokoski-Pakkala
Korkeamäki Marja
Puskala Jaana

Ta kontakt

ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa