Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ och det består av 51 medlemmar som utsetts i församlingsval.

Gemensamma kyrkofullmäktiges 51 platser fördelas mellan de två församlingarna i förhållande till folkmängden. Vasa finska församling har 32 platser, Vasa svenska församlingen 14 platser och Lillkyro församling 5 platser.

Gemensamma kyrkofullmäktige har inom sig för åren 2023−2024 utsett Olli Autio till ordförande och Göran Stenlund till viceordförande.

Som föredragande fungerar Vasa kyrkliga samfällighets ekonomidirektör, förvaltningschef, fastighetschef och chef för begravningsväsendet. Som mötessekreterare fungerar förvaltningschef.

Sammanträdesdatum

2024

  • 18.1 – INHIBERAT!
  • 23.5
  • 10.10
  • 12.12

Medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige 2023–2026

Vasa svenska församling

Backholm Johan
Blom Karita
Englund Nils-Johan
Jungerstam Dick
Lindberg Anders
Lindqvist Jonna
Nord Martin
Salmenheimo-West Ulla
Stenlund Göran
Strang Stefan
Still Mikael
Sundback Anna
Victorzon Olle

Länk till webbsida med kontaktuppgifter till Vasa svenska församlings förtroendevaldaÖppna länk i ny flik

Vaasan suomalainen seurakunta

Autio Olli
Brisk-Mosander Kristiina
Finne Elisa
Garaisi Ilkka
Harjunpää Tuula
Heinonen Marko
Helin Risto
Huhta Harri
Hurtig Heikki
Höykinpuro Arja
Jaskari Jari
Kaunismäki Helena
Lepistö Janina
Luoma Kai
Muikku Kaisa
Mäkynen Jukka
Niemelä Kai
Nieminen Jari
Pellinen Helle
Perälä Sauli
Piipponen Merja
Rinne Pasi
Saari Markku
Saharinen Karoliina
Seppelin Eija
Sirén Liisa
Teppo Erkki
Tuomisto Tauno
Viertola Paula
Viitanen Markku
Viitasaari Elina
Uljas Mikko

Vähänkyrön seurakunta

Aurala Marja
Eerola Ilmo
Halonen Jorma
Puskala Jaana
Talonen Matti

Ta kontakt

ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa