Kommunikation

Media

Kommunikatören betjänar med bakgrundsuppgifter, förslag på personer att intervjua och tips för artiklar och inlägg.

Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation innebär att ärenden kan uträttas via internet eller per e-post. För församlingsmedlemmarna innebär elektronisk kommunikation att det är smidigare att uträtta ärenden, eftersom det är möjligt att göra det oberoende av tidpunkt och plats. Inom förvaltningen försnabbas behandlingen av ärenden. De traditionella sätten att sköta ärenden såsom via telefon, personligt besök eller via brev kvarstår.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden publiceras i nyhetslistan. Vill du vara med på vår presslista? Meddela din e-post till johanna.backholm@evl.fi.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets nyhetssidaÖppna länk i ny flik


Johanna Backholm

kommunikatör
Kommunikationstjänster
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier.
Medlem i Vasa kyrkliga samfällighets miljöarbetsgrupp.