Kommunikation

Media

Informatören betjänar med bakgrundsuppgifter, förslag på personer att intervjua och tips för artiklar och inlägg.

Elektronisk kommunikation

Elektronisk kommunikation innebär att ärenden kan uträttas via internet eller per e-post. För församlingsmedlemmarna innebär elektronisk kommunikation att det är smidigare att uträtta ärenden, eftersom det är möjligt att göra det oberoende av tidpunkt och plats. Inom förvaltningen försnabbas behandlingen av ärenden. De traditionella sätten att sköta ärenden såsom via telefon, personligt besök eller via brev kvarstår.


Johanna Backholm

informatör
Kommunikationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 2
65100 Vasa

Webb, trycksaker, mediakontakt, sociala medier