Välkommen som medlem i kyrkan

Genom att bli medlem i kyrkan blir du medlem i församlingen på den ort där du bor.

Du kan bli medlem genom att fylla i en elektronisk blankett, dit du loggar in med dina bankkoder. Det går också att besöka pastorskansliet eller ett centralregister för att fylla i en pappersblankett.

Du kan skriva ut pappersblanketten samt få tilläggsuppgifter om de olika tjänsterna via webbsidan: Bli medlem i kyrkan.

Om du tidigare har blivit döpt och konfirmerad blir du medlem genast när ärendet har behandlats. Du får en bekräftelse på medlemskapet från församlingen.

Du kan skicka en blankett med anhållan om medlemskap även om du inte är döpt eller konfirmerad. Du får tilläggsuppgifter om vuxenskriftskola och/eller dop via församlingarna.