Kökspersonal

Kosthållschef Tiina Ravimo, 044 480 8430

H I K L M R S

H


kokerska
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård och Skolhusgatans kök
 

I


lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65670 Iskmo

K


ansvarig kokerska
Husmorstjänster
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa

L


lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo

M


kock
Husmorstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo

R


kosthållschef
Husmorstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
husmor-städare
Husmorstjänster Vaktmästeri
Lillkyro församlingshem, Kirstantie 7
66500 Lillkyro

S


kokerska
Husmorstjänster
Köket, Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa