Kökspersonal

G H I K L R S

G


lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Alskathemmets lägergård, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo

H


vik. köksa
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård och Skolhusgatans kök
 

I


vik. kock
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo

K


ansvarig kokerska
Husmorstjänster
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa

L


köksa
Husmorstjänster
Skolhusgatans kök, Skolhusgatan 26
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 31.1.2019

lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo

R


chef för köksväsendet
Husmorstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
husmor-städare
Husmorstjänster Vaktmästeri
Lillkyro församlingshem, Kirstantie 7
66500 Lillkyro

S


kokerska
Husmorstjänster
Köket, Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa