Vaktmästare, städare och fastighetspersonal

Skolhusgatan 26 A, vån. 5
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 9–16 (sommartid 1.6–31.8 kl. 9–15)

B G H K L M N P S V Y

B


vik. lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster Lägergårdstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo
lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

Tjänstledig 1.4–31.12.2020.

G


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

H


övervaktmästare
Vaktmästeri
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

K


vaktmästare
Vaktmästeri
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa
städare
Trefaldighetskyrkan, Kyrkparken
65100 Vasa

Tjänstledig 10.8.2020–21.5.2021.

lägergårdsföreståndare
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo
vaktmästare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

Tjänstledig t.o.m. 1.11.2020.

vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65300 Vasa

L


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Roparnäs kyrka, Kungsvägen 1
65380 Vasa

M


städarbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

N


vaktmästare
Vaktmästeri
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa

Brändö kyrka, Skogsbergets församlingshem

P


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Sundom kyrka och prästgård, Sundomvägen 73
65410 Sundom
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Haga prästgård, Prästgårdsgatan 2
65380 Vasa

Haga prästgård och Korsnästågets församlingsgård

fastighetschef
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

S


teknisk fastighetsskötare-disponent
Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Gerby församlingshem, Tallmarksvägen 3
65280 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Brändö kyrka, Kaptensgatan 14–16
65200 Vasa
vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Vasaesplanaden 3 E
65100 Vasa
arbetsledare
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster
Skolhusgatan 26 B, vån. 5
65100 Vasa

V


vaktmästare-städare
Vaktmästeri
Lillkyro kyrka, Kyrkbron 2
66500 Lillkyro

Lillkyro kyrka, Lillkyro församlingsgård och Siltaranta

Y


vaktmästare
Vaktmästeri
Skolhusgatan 26–28
65100 Vasa