Välkommen och bekanta dig med våra kyrkor

Våra kyrkor erbjuder en plats att för stillhet. Det går lika bra att komma på en gudstjänst till våra kyrkor som att besöka kyrkan för att bekanta sig med dess arkitektur eller för att be.

Kom och stilla dig inför Albert Edelfeldts altartavla Herdarnas tillbedjan i Trefaldighetskyrkan, hitta Lennart Segerstråles fönstermålning där Jesus tvättar lärjungarnas fötter i Brändö kyrka, charmas av småkyrkan i Dragnäsbäck, förundras över den finländska modernistiska arkitekturen i Roparnäs kyrka, räkna trappstegen upp till Sundom kyrka eller bekanta dig med samfällighetens enda korskyrka som finns i Lillkyro.

Alla kyrkor är öppna vid gudstjänster och evenemang och vid övriga tidpunkter enligt överenskommelse. Trefaldighetskyrkan är dessutom öppen tis–fre kl. 13–15. Sommartid fungerar Trefaldighetskyrkan som vägkyrka och är då öppen tis–fre kl. 10–18.

Våra kyrkor kan bokas för dop, vigsel och begravningar via församlingarnas pastorskanslier. Kyrkorna kan också bokas för evenemang och konserter. Det finns en skild sida med information om bokning av utrymmen.