Skriftskolavgifter

Skriftskolavgifter 2019–2021

Lägeravgift i egna lägergårdar

 • läger / person 69,90 euro
 • dygn / person 10,30 euro

Dagskriftskola

 • skriftskola / person 0,00 euro

Skriftskolepaket (fr.o.m. 1.1.2021)

 • lägerskriftskola fyra dygn i lägergård + undervisningstillfällen under vintern / person 69,90


I priserna ingår måltider och ev. en veckoslutsutflykt. Syskonrabatt för den andra skriftskoleleven är 50 %.

Specialskriftskolor

 • Vandringsskriftskola 298,00 euro
   
 • Slalomskriftskola 357,00 euro
   
 • Skriftskolresan till Pärnu 356,00 euro
   
 • Österrike skriftsskola 844,00 euro
  Hjälpledarnas avgifter för skriftsskolresan till Österrike 422,00 euro
   
 • Närskriftskoleläger (under 200 km från Vasa) 170,00 euro
   
 • Äventyrs/paddlingskriftskola prissätts skilt.


I priserna ingår måltider samt resekostnader.
Invånare från andra kommuner än Vasa betalar en avgift enligt prislistan förhöjd med 50 %, dock högst enligt de verkliga kostnaderna.