Skriftskolavgifter

Skriftskolavgifter 2023–2024

Lägeravgift i egna lägergårdar

 • läger / person 75,00 euro
 • dygn / person 11,00 euro

Dagskriftskola

 • skriftskola / person 0,00 euro

Skriftskolpaket (fr.o.m. 1.1.2023)

 • lägerskriftskola fyra dygn i lägergård + undervisningstillfällen under vintern / person 75,00.


I priserna ingår måltider och ev. en veckoslutsutflykt. Syskonrabatt för den andra skriftskoleleven är 50 %.

Specialskriftskolor

 • Vandringsskriftskola 298,00 euro
 • Slalomskriftskola 395,00 euro
 • Skriftskolresan till Pärnu 400,00 euro
 • Österrike skriftsskola 1181,00 euro
  Hjälpledarnas avgifter för skriftsskolresan till Österrike 422,00 euro
 • Närskriftskoleläger (under 200 km från Vasa) 200,00 euro
 • Äventyrs/paddlingskriftskola prissätts skilt.


I priserna ingår måltider samt resekostnader.
Invånare från andra kommuner än Vasa betalar en avgift enligt prislistan förhöjd med 50 %, dock högst enligt de verkliga kostnaderna.

Information om onlinebetalningar

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä

Länk till Paytrail Oyj:s webbsida med information om betalningar (på finska)Öppna länk i ny flik