Skriftskolavgifter

Skriftskolavgifter 2022–2023

Lägeravgift i egna lägergårdar

 • läger / person 75,00 euro
 • dygn / person 11,00 euro

Dagskriftskola

 • skriftskola / person 0,00 euro

Skriftskolpaket (fr.o.m. 1.1.2023)

 • lägerskriftskola fyra dygn i lägergård + undervisningstillfällen under vintern / person 75,00.


I priserna ingår måltider och ev. en veckoslutsutflykt. Syskonrabatt för den andra skriftskoleleven är 50 %.

Specialskriftskolor

 • Vandringsskriftskola 298,00 euro
 • Slalomskriftskola 395,00 euro
 • Skriftskolresan till Pärnu 400,00 euro
 • Österrike skriftsskola 1181,00 euro
  Hjälpledarnas avgifter för skriftsskolresan till Österrike 422,00 euro
 • Närskriftskoleläger (under 200 km från Vasa) 200,00 euro
 • Äventyrs/paddlingskriftskola prissätts skilt.


I priserna ingår måltider samt resekostnader.
Invånare från andra kommuner än Vasa betalar en avgift enligt prislistan förhöjd med 50 %, dock högst enligt de verkliga kostnaderna.