Fyra personer står i en  trappa.

Invandrare, välkommen med i församlingens frivilligverksamhet!  

Församlingen erbjuder dig många olika möjligheter att delta i frivilliga uppgifter och bekanta dig med nya människor.  
 

Vad betyder frivilligarbete? 

Frivilligarbete är verksamhet, som görs till förmån för enskilda personer eller organisationer. 
Volontären utför uppdraget av egen vilja och motivation. För ett frivilliguppdrag betalas inte lön. Helt vanliga kunskaper och förmågor räcker för att du ska kunna vara frivillig, det krävs varken yrkesutbildning eller specialkunskaper. Du använder dina egna styrkor men du kan också lära dig många nya saker. Du kan vara med då det passar på dig, regelbundet eller då och då. Det finns många olika slags uppgifter!  
 

Varför komma med?  

Som frivillig är du en del av församlingens gemenskap. Du lär känna nya människor, verka tillsammans med andra, hjälper och gläder andra människor.  

Som frivillig

  • blir du bekant med finländare och den finländska kultur 
  • träffar du många olika människor, du kan få nya vänner och erfarenheter 
  • kan du förbättra din finska eller svenska 
  • får du hjälpa andra människor 
  • kan du lära dig nya saker och färdigheter, som du har nytta av också i andra sammanhang 
  • kan du lära dig viktiga färdigheter för arbetslivet.

Det är lättare för dig att delta i uppgifter om du redan har baskunskaper i svenska eller finska. 

 

Bekanta dig också med möjligheterna till Job Shadow och språk- eller arbetspraktik! 

 

En logo om projektet bron som har texten silta, bron, Euroopan unionin osarahoittama och bild om EU-flaggan.

BRON Sysselsättningens kontaktbro i Österbotten

Vasa kyrkliga samfällighet är med i sysselsättningsprojektet BRON. Vasa stad är huvudansvarig för projektet.  
Vasa kyrkliga samfällighets andel i projektet är att underlätta integreringen av personer med utländsk bakgrund samt att de får en arbets- eller studieplats i Finland. Detta förverkligas genom att stöda invandrare att lära sig praktisk finska eller svenska och att lära känna den finländska arbetskulturen.

Vi erbjuder invandrare olika frivilliguppdrag i församlingen samt möjligheter att under några dagar genom “Jod Shadow” följa med hur olika arbetsuppgifter sköts i församlingarna och i den kyrkliga samfälligheten. 

 

Ta kontakt

invandrarkoordinator
Rådhusgatan 13, våning 2
65100 Vasa

Koordinator för BRO - Sysselsättningens kontaktbro i Österbotten.