Graven och gravstenar

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

Välj gravplats

På begravningsplatserna i Vasa finns många alternativa platser för kist- och urnegravar. Lediga platser som får användas finns på utvalda områden.

Anhöriga kan komma till gravgården och välja gravplats, men det går också bra att ringa till begravningsplatsens kontor. Personalen vid begravningsplatsens kontor hjälper till och rådgör i valet av gravplats.

 • Kom överens om en tidpunkt för att träffas och diskutera gravplatsen genom att ringa begravningsväsendets kontor: 044 480 8471.
 • Tider då gravplatser förevisas:
  • måndag–torsdag förmiddagar kl. 9–11 och eftermiddagar kl. 12-14.
  • Fredag förmiddagar kl. 9–11 och eftermiddagar kl. 12–13.

Länk till webbsida med begravningsväsendets prislistor

Graven

En gravplats överlåts endast i samband med dödsfall och i första hand till vasabor. Anhöriga som innehar gamla gravplatser ska om möjligt använda dessa på nytt, innan en ny gravplats överlåts till dem.

Besittningsrätt

Besittningsrätten till en gravplats gäller i 30 år. Därefter kan graven lösas in på nytt. Om man vill förlänga besittningstiden eller lösa in besittningsrätten på nytt ska man kontakta begravningsplatsens kontor.

Gravens placering

Anhöriga kan påverka gravens placering på begravningsplatserna, men gravens skötselsätt kan begränsa valmöjligheterna. En gravplats kan väljas på ett område där graven kan skötas på egen hand eller på ett område där kyrkliga samfälligheten mot ersättning sköter graven mot ersättning.

Gravarna överlåts i den ordning som gravplanen anger och begravningsväsendet bestämmer. På området med kantsten får man välja grav endast bland de gravar som begravningsväsendet på förhand har kontrollerat och som är lämpliga för gravsättning.

Gravstenar

En skriftlig plan ska göras upp över den gravsten som placeras på graven. Planen skickas till begravningsväsendet för godkännande. Tidpunkten för placeringen av gravstenen meddelas till begravningsplatsens kontor i förväg. Gravstenen får placeras på graven först efter att alla avgifter för graven eller begravningen har betalats till Vasa kyrkliga samfällighet.

Länk till begravningsväsendets reglemente och begravningsplatsens dispositionsplan (pdf 5,8 MB)Öppna länk i ny flik

På bilden finns minnesmärken på minneslund.
På bilden finns minnesmärken på minneslund.

Urnan kan gravsättas i:

 • urnelunden
 • minneslunden 
 • kolumbariet
 • kistgrav

 

Askan kan strös ut på ett speciellt område i minneslunden.

Länk till broschyr om Vasa kyrkliga samfällighets minneslundar (pdf 4 MB)Öppna länk i ny flik

Vid urnegravsättningar / ströende av aska finns ingen skild integritetstid såsom för kistbegravningar (se kistbegravning).

I en urnegrav och i minneslundarna kan kistor inte gravsättas.

Vid begravningsplatserna i Vasa finns flera minneslundar. 

Några gravstenar med blommor och lyktor framför.

På bilden finns en grav med plats för två urnor.

Grav med grå gravsten. Graven är omgiven av grå kanststen och innanför kantstenen växer gräsmatta.
På bilden finns en kantstensgrav med gräs.

Kistan kan gravsättas:

 • I en låg grav med plats för en kista
 • I en djup grav med plats för två kistor
 • I en kantstensgrav
 • I en minneslund för kistor

 

Integritetstiden för en kistgrav på begravningsplatserna är 20 år från gravsättningen. På de gamla delarna av begravningsplatsen i Lillkyro är integritetstiden 50 år från gravsättningen.

I en kistgrav kan urnor gravsättas. För urnegravsättningar och aska finns ingen integritetstid.

Kistor kan inte gravsättas i urnegravar eller minneslundar.

Gravutrymme = kistans (eller urnans) exakta placering i graven.

 

Gravgården med gravar och träd.

På bilden ett område för kistgravar med sammanhängande gräsmatta.