Aktuellt på begravningsplatserna

  • Gravgårdens kontor är öppet på torsdag 20.06.2019 kl. 8.15 - 13.00
  • Bevattningsvattnet är påkopplat (9.5. 2019)
  • Plantering av blommor beställda till sötselgravarna påbörjas vecka 24.
  • Grundrenovering på område 204 (Vasa Nya begravningsplats), påbörjas i september 2019. Läs meddelandet!

Grundrenovering på område 204 i september 2019 (Vasa Nya begravningsplats)

 

 

Praktiska instruktioner 2019 (pdf)

Lutande gravvård (pdf)

Ta kontakt

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.