Aktuellt på begravningsplatserna

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

 • GRAVGÅRDENS KONTORET, AVVIKANDE ÖPPETHÅLLNINGSTIDER

  Begravningsplatsens kontor är stängt på torsdag 18.6. kl. 12–15
 •        
         
         
         

 

 • GRAVGÅRDENS KONTOR ÄR STÄNGT UNDER CORONAVIRUSEPIDEMIN. KONTOR BETJÄNAR FÖR TILLFÄLLET ENDAST VIA TELEFON OCH MEJL.
 • Den allmänna linjen för begravningar under coronavirustider är begränsningen om att tio personer får delta. Grunden för det är den allvarliga smittsituationen och strävan efter att bromsa utbredningen av coronaviruset som är speciellt farligt framför allt för äldre personer och personer som hör till riskgrupper. Den evangelisk-lutherska kyrkans biskopar hoppas i sin linjedragning 18.3.2020 att alla har förståelse för det faktumet. 
   
 • Om jordfästningen med de närmaste anhöriga närvarande blir en sammankomst med över 10 personer ska man med alla tillgängliga medel sträva efter att undvika smittorisk, till exempel så att deltagarna är på tillräckligt långt avstånd från varandra i begravningskapellet eller vid graven. Det är naturligtvis självklart att en person som fått också bara lindriga andningssymtom inte ska delta i jordfästningen.
   
 • Länk till evangelisk-lutherska kyrkans webbsida med information om linjedragningarna.
   
 • För tillfället, under coronavirustider, ordnas inga minnesstunder i Vasa kyrkliga samfällighetens utrymmen. Minnesstunden kan ordnas privat i annat utrymme men församlingens anställda deltar inte i minnesstunden. Det går också bra att skjuta fram minnesstunden till senare.
   
 • Bevattningsvattnet kopplas bort för vintern 24.9.2019. Också sommarblommorna plockas bort från skötselgravarna från och med vecka 39.
   
 • Grundrenovering på område 204 (Vasa Nya begravningsplats), påbörjas i september 2019. 
  På Vasa Nya begravningsplats, på område 204 (till höger innanför huvudingången), påbörjas i september 2019 en grundrenovering. I samband med grundrenoveringen monteras gemensamma betongbalkar på gravraderna och gräsytorna iståndsätts. Arbetet tar ca 1 – 2 månader.
  Under arbetet tas minnesmärkena bort och placeras sedan tillbaka på balken på rätt plats.
  Om Ni vill spara perenner, lyktor och övriga dekorationer som finns vid graven, skall de tas bort senast 31.8. Grundrenoveringen och förflyttningen av minnesmärken förorsakar inga kostnader för gravrättsinnehavaren.
  Grundrenoveringen gäller hela området, monteringen av balkarna gäller raderna 3-16. Vi beklagar tillfälliga olägenheter arbetet medför. Mer information fås från gravgårdens kontor.

 

Praktiska instruktioner 2019 (pdf)

Lutande gravvård (pdf)

Ta kontakt

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. För tillfället betjäning i första hand per telefon och mejl. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.

Länk till webbsida på vilken meddelas begravningsplatsens avvikande öppettider