Aktuellt på begravningsplatserna

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

 • GRAVGÅRDENS KONTORET, AVVIKANDE ÖPPETHÅLLNINGSTIDER
  Stängt tisdag 10.03. 2020 hela dagen
         
         
         
 • Bevattningsvattnet kopplas bort för vintern 24.9.2019. Också sommarblommorna plockas bort från skötselgravarna från och med vecka 39.
 • Grundrenovering på område 204 (Vasa Nya begravningsplats), påbörjas i september 2019. 
  På Vasa Nya begravningsplats, på område 204 (till höger innanför huvudingången), påbörjas i september 2019 en grundrenovering. I samband med grundrenoveringen monteras gemensamma betongbalkar på gravraderna och gräsytorna iståndsätts. Arbetet tar ca 1 – 2 månader.
  Under arbetet tas minnesmärkena bort och placeras sedan tillbaka på balken på rätt plats.
  Om Ni vill spara perenner, lyktor och övriga dekorationer som finns vid graven, skall de tas bort senast 31.8. Grundrenoveringen och förflyttningen av minnesmärken förorsakar inga kostnader för gravrättsinnehavaren.
  Grundrenoveringen gäller hela området, monteringen av balkarna gäller raderna 3-16. Vi beklagar tillfälliga olägenheter arbetet medför. Mer information fås från gravgårdens kontor.

 

Praktiska instruktioner 2019 (pdf)

Lutande gravvård (pdf)

Ta kontakt

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.