Aktuellt på begravningsplatserna

 

Sök jobb på gravgårdarna

Till gravgårdarna i Vasa och Lillkyro behövs i år ungefär 25 säsongsarbetare och 40 sommararbetare. Ansökningstiden går ut 28.2. Läs mer på länken nedan!

Sommarjobb på gravgårdarna

 

Hitta graven- mobiltjänst hjälper dig hitta anhörigas gravar

Vasa kyrkliga samfällighet tar i bruk en ny söktjänst för gravar under Allhelgonahelgen. Applikationen kallas ”Hitta graven” (Hautahaku) och gör att man kan hitta en anhörigs grav till exempel med mobilen.

Tjänsten kan användas på alla Vasa kyrkliga samfällighets begravningsplatser, alltså på Nya begravningsplatsen i Vasa, Gamla begravningsplatsen i Vasa, och på begravningsplatsen i Lillkyro.

Då man gör en sökning matar man in efternamnet på den vars grav man söker. Sökningen kan avgränsas genom att ange födelse- och dödsår samt begravningsplats. Appens karttjänst visar var graven finns på begravningsplatsen. Hautahaku.fi fungerar med webbläsare eller mobil enhet.

https://www.hautahaku.fi

 

 

KUNGÖRELSE

Denna kungörelse gäller på Vasa kyrkliga samfällighets Nya begravningsplats belägna gravar, vilkas skötsel väsentligt försummats och för vilka gravar den kyrkliga samfälligheten inte har uppgifter om gravrättsinnehavaren eller hans vistelseort.

På grund av att denna grav inte har iståndsatts under ovan nämda kungörelseförfarande 25.9.2021, har därvid gemensamma kyrkorådet beslutat vid sitt sammanträde 28.9.2021 förklara gravrätten förverkad med stöd av kyrkolagen 17 kp. 5 § 3 mom. Beslutet ålägger även gravrättsinnehavaren att avlägsna gravvårdar, anordningar eller övriga föremål som finns på graven senast 31.7.2022. Om inte övergår de till kyrkliga samfällighetens ägo.

Kungörelsen publicerades i lokaltidningar 20.9.2020, på den kyrkliga samfällighetens webbplats samt sattes för kännedom på gravarna.

En förteckning över de gravar finns till påseende vid samfällighetens begravningskontor i uppståndelsekapellet, Vörågatan 1, 65100 Vasa, tel. 044 480 8471.


Vasa 28.9.2021
Gemensamma kyrkorådet

 

Obs! Bilagorna öppnas om du använder webbläsaren Chrome. Vi försöker lösa problemet, så att de även kan öppnas med andra webbläsare.

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets begravningsväsendes broschyr med praktiska instruktioner 2019 (pdf)

Länk till Vasa kyrkliga samfällighets infoblad om lutande gravvård (pdf)