Hyppää sisältöön

Frivilligarbete

Frivilliga som muntrar upp på sjukhusen är en viktig del av sjukhussjälavården. 

Sånggruppen Ilona 

Sånggruppen sjunger på stadsjukhus och olika serviceboenden.

Väntjänst i livets slutskede

Vännerna som är med i väntjänsten är medmänniskor som utbildats för ändamålet. De är vidsynta och är pålitliga vänner. Väntjänsten finns för döende som bor hemma eller på avdelningen och som vill ha samtal och behöver närvaro.

Sjukhussjälavårdarna ordna med jämna mellanrum utbildningar för frivilliga till väntjänsten.

Kör med tre män och fyra kvinnor som sjunger i ett utrymme på ett sjukhus
Sånggruppen Ilona.