Hyppää sisältöön

Frivilligarbete

Frivilliga på sjukhusen är en viktig del av sjukhussjälavården. 

Sånggruppen Ilona 

Sånggruppen sjunger på stadsjukhus och olika serviceboenden.

Frivilliga i livets slutskede

Dessa frivilliga är medmänniskor som utbildats för ändamålet och har tystnadsplikt. Tjänsten finns för döende och deras anhöriga, som vill ha samtal och stöd hemma eller på olika avdelningar. Ta kontakt med sjukhusprästerna på tel. 044-331 1084. 

Sjukhussjälavårdarna ordna med jämna mellanrum utbildningar för frivilliga i livets slutskede. Om du vill bli en frivillig inom sjukhussjälavården, kan du ta kontakt med sjukhusprästerna.

Frivilliga i livets slutskede
Frivilliga i livets slutskede ger stöd till döende och deras anhöriga.
Grupp med människor som sjunger.
Sånggruppen Ilona.