Inblick i församlingsanställdas arbetsuppgifter – Job shadow

Skulle du vilja bekanta dig med församlingsanställdas olika arbetsuppgifter? 
 
På Job shadow kan du följa en arbetstagare i hens arbete under några dagar. Du kan observera, fråga om jobbet och delta i lättare uppgifter tillsammans med arbetstagaren. Samtidigt får du bekanta dig med finländsk arbetskultur och se hurdana svenska- eller finskakunskaper som behövs i olika uppgifter. 

I slutet av dagarna får du fylla i en feedbackblankett. Du får också ett deltagarintyg som du kan använda då du söker arbete.

Ta kontakt om du är intresserad av Job Shadow!

invandrarkoordinator
Rådhusgatan 13, våning 2
65100 Vasa

Koordinator för BRO - Sysselsättningens kontaktbro i Österbotten.

En logo om projektet bron som har texten silta, bron, Euroopan unionin osarahoittama och bild om EU-flaggan.