Träkors på en röd tegelkyrka, himmel och löv. Text: En meningsfull kyrka för alla Vasabor.

Vasa kyrkliga samfällighets strategi 2023─2027

Läs Vasa kyrkliga samfällighets strategibroschyr 2023–2027 som e-broschyrÖppna länk i ny flik

”En meningsfull kyrka för alla Vasabor”

Kompetenser
Våra löften
Vår strategikarta
Målsättningar
Vägen framåt
 

Kompetenser 2027

Ekonomisk garant

 • Långsiktig planering
 • Förutsättningar för församlingarnas och samfällighetens verksamhet
 • Lokalerna motsvarar verksamheten / verksamheten fyller lokalerna

Omtänksam arbetsgivare

 • Rätt beräkning och fördelning av personalresurserna
 • Coachande ledarskap
 • Lyckade rekryteringar
 • Effektivt beslutsfattande

Deltagande aktör

 • Proaktiv och synlig aktör
 • Närvarande i vardagen
 • Känslighet för att lyssna och bemöta
 • Tolerans
 • Rum för församlingsmedlemmarnas aktivitet
 • Nätverkande

Innehållsskapare

 • Andligt budskap som grund för verksamheten
 • Nya verksamhetsmodeller
 • Mångspråkig service
 • Väl genomförda evenemang
 • Tjänstvillighet

Aktiv debattör

 • Öppen för samhällelig diskussion
 • Kommunikation är allas uppgift
 • Effektiv kommunikation
 • Ekologiskt hållbar verksamhet

Våra löften

Vi vill höja nivån på våra löften, som är:

 • Nära människan (församlingsmedlemmar)
 • Kyrkan vid torget (församlingsmedlemmar)
 • Hjälp vid kriser (församlingsmedlemmar)
   
 • Möjliggör verksamhet (församlingarna)
 • Stöd för ledarskap och utveckling (församlingarna)
   
 • Pålitlig samarbetspartner (sammanslutningar)
 • Kyrkans röst i Vasa (sammanslutningar)

Vår strategikarta

Målsättningar

En meningsfull kyrka för alla Vasabor

 • Ekonomisk balans (Räkenskapsperiodens resultat +/- 0)
 • Utökande av delaktighet (%)
 • Ökning av medlemsantalet (%)
  Församlingsmedlemmar och
övriga kommuninvånare
Församlingar Samfunden
Kundvärden  Kyrkan vid torget

Nära människan
Hjälp vid kriser

Möjliggör verksamhet
Stöd för ledarskap och utveckling

Pålitlig samarbetspartner
Kyrkans röst i Vasa

Processer

Utveckling av tjänster
Aktiv kommunikation
Förstärkande av delaktighet
Befrämjande av miljöansvar
Krishjälp

Kontinuerlig förbättring av verksamheten
Främjande av arbetshälsa
Expert- och stödtjänster
Organisation av lokaler enligt 
verksamhet

Flexibla samarbetskutymer
Samhällellelig debattör
Byggande av nätverk
Proaktiv verksamhet

Resurser och
kompetens

Kompetent och engagerad 
personal
Utbildning
Utveckling av digitala tjänster
Flexibla lokaler

Lyckade rekryteringar
Chefssarbete och medarbetarfärdigheter
Mångkunnighet och arbetsrotation
Fungerande system

Planering och ledande av 
utvecklingsprojekt
Kompetens inom marknadsföring 

 

Målsättning, mätare och åtgärder

Målsättning Mätare Åtgärder
Ekonomisk balans Årsbidrag
Finansieringsanalys
Avkastning på placeringar
Täckande av det strukturella underskottet
Lokalernas användningsgrad

Utveckla den ekonomiska rapporteringen
Effektivera användningen av lokaler
Genomföra sparprogrammet
Granska skatteprocenten
Öka övriga inkomster
Förbättra verksamheten kontinuerligt
Hitta energieffektiva och ekologiska lösningar

Personalens välmående Arbetshälsa (enkät om trivsel i arbetet)
Sjukfrånvaro och -kostnader
Ledning av arbetsförmåga och utveckling av HR-processer
Coachning av chefer
Utveckla rapporteringen om arbetshälsa
Resursallokering av HR-arbete
Förstärka de anställdas vi-anda
Utveckla den interna kommunikationen
Nöjda kunder
Ökad delaktighet
Enkäter om kundnöjdhet 
Skatteinkomster/medlem – inflation
Utveckling mot en utmärkt kundupplevelse – bara goda möten
Betjäna kunden genom att svara på kontakter
Varumärke / synlighet Mängden mediasynlighet
Mängden synlighet på sociala medier
Utveckla kommunikationen och synligheten
Göra det visuella uttrycket enhetligt
Utveckla arbetsgivarbilden
Ökning av medlemsantalet

Förändring i medlemsantalet i procent / 
nationellt genomsnitt

Förändring i medlemsantalet i procent 
(18–35 år)

Ändamålsenliga lokaler – Vasabornas vardagsrum

• Nya bostadsområden, t.ex. Travdalen
• Lokalerna i Korsnäståget

Mångsidigt användbara lokaler
Utveckla digitala tjänster
Skärpa kundvärdeslöftet
Kyrkan vid torget – förstärka närvarande verksamhet

 

Vägen framåt

  2023 2024 2025 2026
Ekonomisk balans Utveckla den ekonomiska rapporteringen
Förbättra verksamheten kontinuerligt
Genomföra sparprogrammet
Hitta energieffektiva och ekologiska lösningar
Genomföra sparprogrammet
Effektivera användningen av lokaler, t.ex. ämbetshusprojektet
Genomföra sparprogrammet
Personalens välmående
 
Förstärka vi-andan
Coaching av chefer
Utveckla den interna kommunikationen

Resursallokering av HR-arbete och utveckling av processer


 

Arbetsgemenskapsträning
Utveckla rapporteringen om arbetshälsa

Utveckla
mångkunnigheten
Nöjda kunder / Utökande av delaktighet   Utveckling mot en utmärkt kundupplevelse – Bara goda möten
Betjäna kunden genom att besvara kontakter
   
Varumärke/synlighet 

Utveckla kommunikationen och synligheten
Utveckla arbetsgivarbilden

Utveckla kommunikation och synlighet
Utveckla arbetsgivarbilden

Göra det visuella uttrycket enhetligt

Utveckla kommunikation och synlighet
Utveckla arbetsgivarbilden
Göra det visuella uttrycket enhetligt

Utveckla kommunikation och synlighet
Utveckla arbetsgivarbilden

Göra det visuella uttrycket enhetligt

Ökning av medlemsantalet

Ändamålsenliga och mångsidigt användbara lokaler
Utveckla digitala tjänster

Ändamålsenliga och mångsidigt användbara lokaler
Utveckla digitala tjänster
Kyrkan vid torget

Ändamålsenliga och mångsidigt användbara lokaler
Utveckla digitala tjänster
Vasabornas vardagsrum,
t.ex. Travdalen och Korsnäståget

Ändamålsenliga och mångsidigt användbara lokaler
Utveckla digitala tjänster

 

Läs Vasa kyrkliga samfällighets strategibroschyr 2023–2027 som e-broschyrÖppna länk i ny flik

Ta kontakt

ekonomidirektör
Ekonomi- och administrationstjänster
Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa