Välkommen till Vasa kyrkliga samfällighets sidor

Vasa kyrkliga samfällighet består av tre församlingar: Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta. Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till ungefär 48 000 personer. Den närvarande befolkningens andel av stadens befolkningsantal är cirka 71 %. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherdarna och församlingsråden.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om sjukhussjälavården, familjerådgivningen, ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen.

I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 51 ledamöter. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.