Begravningsväsendet

Vörågatan 1
65100  Vasa

Vi betjänar må–fre kl. 8.15–11 och 12–15. Förfrågningar om gravplatser och gravskötsel, samt fakturor som rör dessa.


byråarbetare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

gravgrävare
Begravningstjänster
Lillkyro begravnigsplats, Hiiripellontie 4
66500 Lillkyro
vaktmästare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

gravgrävare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
chef för begravningsväsendet
Begravningstjänster Ekonomi- och administrationstjänster
Begravninsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

vaktmästare-städare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa
arbetsledare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

specialyrkesman
Begravningstjänster
Begravningsplatsen, Vörågatan 1
65100 Vasa
gravgrävare
Begravningstjänster
Begravningsplatsen i Vasa, Vörågatan 1
65100 Vasa

byråföreståndare
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Begravningsplatsens kontor, Vörågatan 1
65100 Vasa

fakturering av begravningar och gravskötslar