Personal på Vasa kyrkliga samfällighets lägergårdar


Benny Ingves

lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65670 Iskmo

Juha Koivisto

lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo

Mathias Libäck

lägergårdsköksansvarig
Husmorstjänster
Österhankmo lägergård, Kuxvägen 125
66560 Österhankmo

Iiro Ratinen

lägergårdsföreståndare
Fastighetstjänster
Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12
65760 Iskmo