Hyppää sisältöön

Andra organisationer i Vasa

Barnavårdsföreningen

Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation, grundad 1893. Vi tror på förebyggande arbete och stöder därför barn, unga och familjer i ett så tidigt skede som möjligt. Vi arbetar professionellt på svenska, finska och i mån av möjlighet på engelska.

Mycket bra utbud av service. De är kunniga bl.a. i neuropsykiatriska frågor.

Länk till Barnavårdsföreningens hemsidor

Folkhälsan

Folkhälsan erbjuder stöd och rådgivning i livets olika skeden. Folkhälsan är den största svenskspråkiga organisationen i Finland som arbetar för bättre hälsa och livskvalitet. Vi är såväl en serviceproducent och expertorganisation som en medborgarrörelse. Vår verksamhet omfattar bland annat daghem, stöd för unga, utbildning, service för äldre och personer med funktionsnedsättning samt ett forskningscentrum i världsklass.

Familjekraftläger är populära.

Länk till Folkhälsans hemsidor

Vasa mödra- och skyddshem

Vasa mödra- och skyddshem ry är en icke vinstdrivande icke-statlig organisation, vars syfte är att förebygga familjevåld och våld i nära relationer och att lindra följderna av våld, skydda barnets rätt till gynnsamma uppväxtförhållanden och till en trygg utveckling, stödja föräldraskapet och familjen samt jobba för att villkoren och ställningen för familjer som lever under riskförhållanden ska förbättras.

Separationsarbete i barnfamiljer: Vårt mål är att erbjuda stöd och hjälp åt familjer där föräldrarna har separerat eller ska separera. Vi erbjuder olika stödformer, så som stödgrupper och samtalsstöd åt barn, ungdomar och vuxna. Man får komma och diskutera enskilt, tillsammans som par eller familj.

Länk till separationsarbete i barnfamiljer

På Avokki arbetar sakkunniga med olika former av familje- och närståendevåld, utmaningar i föräldraskapet, problem i parförhållandet och kriser som kan uppstå i livet. De som arbetar på Avokki erbjuder hjälp och stöd åt alla i familjen; den som blivit utsatt för våld, våldsutövaren och även för barn och ungdomar som bevittnat våld. Stöd erbjuds också om du själv är orolig över hur du använder våld eller är rädd för att börja använda våld.

Länk till öppenvårdsenhet Avokki

I Österbottens skyddshem erbjuds omedelbar krishjälp, tryggt boende dygnet runt samt psykosocialt stöd, rådgivning och information om olika serviceformer, relaterat till den akuta situationen. På skyddshemmet kan den som upplevt våld diskutera enskilt med en anställd som är specialiserad på våldsarbete. Dessutom får klienten stöd och vägledning i att ordna praktiska ärenden (t.ex. att hitta lägenhet). Skyddshemmets tjänster är gratis och avsedda för alla som har upplevt eller hotats med våld i nära relationer, oavsett kön eller ålder.

Länk till skyddshemmets hemsida

Vasa Settlement

Vasa Settlement erbjuder många olika aktiviteter och evenemang för barnfamiljer runt om i staden.

Träffpunkt för barn, vuxna, föräldrar, seniorer. Program och grupper från morgon till kväll.

Länk till Vasa Settlements hemsidor

Österbottens välfärdområdets mentalvårds- och missbrukartjänster

Till de psykosociala tjänsterna inom Österbottens välfärdsområde hör bland annat psykiatri, mentalhälsovård och missbrukarvård.

Länk till välfärdområdets psykosociala tjänster

Österbottens välfärdsområdets familjerådgivning

På familjerådgivningen erbjuds mångsidig sakkunnighjälp vid utmaningar i familjelivet. Familjerådgivningen har som uppgift att stöda en positiv utveckling hos barn samt att bidra till att familjerna är välmående och fungerande. Familjerådgivning är en socialservice och erbjuds välfärdsområdets familjer, där det finns minderåriga barn. Mottagningarna finns i Vasa och Korsholm.

Länk till välfärdområdets familjerådgivning