Hyppää sisältöön

Linkki perheneuvonnan suomenkieliselle verkkosivulleÖppna länk i ny flik

Link to the Family counselling centres English websiteÖppna länk i ny flik

Vad är familjerådgivning?

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i relationer och familjefrågor samt i livets krissituationer. Vi är specialiserade på frågor som rör parrelationen.

Familjerådgivarna och mottagningssekreteraren har tystnadsplikt och verksamheten är konfidentiell. Till familjerådgivningen kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller vid behov med hela familjen.

Familjerådgivningens huvudsakliga arbetsmetod är terapeutisk eller själavårdande samtal.

Kyrkan erbjuder denna tjänst och den är avgiftsfri.

Våra serviceområden är Vasa, Vasaregionen och Sydösterbotten.

Samtalen hålls på Skolhusgatans mottagning i Vasa, via telefon eller Teams allt enligt klienternas behov. 

  • Tidsbeställning per telefon 044 480 8491 må–fre kl. 9–11 övriga tider som textmeddelande eller e-post till hanna.bergstrom@evl.fi. Kom ihåg att ange ditt namn och telefonnummer.

De vanligaste orsakerna till besök är:

  • problem i kommunikationen
  • skilsmässofrågor
  • kriser i olika livsskeden
  • otrohet
  • problem i relationer till släktingar och nära relationer
  • olika slag av kriser i familjen
  • psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och andligt våld
  • sexualproblem

Dörren till familjerådgivningen är öppen för alla

Ta kontakt

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Tidsbeställning må–fre kl. 9–11 och övriga tider som textmeddelande eller e-post hanna.bergstrom@evl.fi

Länk till teamets kontaktuppgifter