Hyppää sisältöön

Linkki perheneuvonnan suomenkieliselle verkkosivulleÖppna länk i ny flik

Link to the Family counselling centres English websiteÖppna länk i ny flik

Vad är familjerådgivning?

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i relationer och familjefrågor samt i livets krissituationer. Vi är specialiserade på frågor som rör parrelationen.

Familjerådgivarna och mottagningssekreteraren har tystnadsplikt och verksamheten är konfidentiell. Till familjerådgivningen kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller vid behov med hela familjen.

Familjerådgivningens huvudsakliga arbetsmetod är terapeutisk eller själavårdande samtal.

Kyrkan erbjuder denna tjänst och den är avgiftsfri.

Vi erbjuder också tillfällig krishjälp av engångskaraktär per telefon.

 • Tidsbeställning per telefon 044 480 8491 må–fre kl. 9–11 övriga tider som textmeddelande eller e-post.

De vanligaste orsakerna till besök är:

 • problem i kommunikationen
 • skilsmässofrågor
 • kriser i olika livsskeden
 • otrohet
 • problem i relationer till släktingar och nära relationer
 • olika slag av kriser i familjen
 • psykiskt och fysiskt våld
 • sexualproblem

 

Känslofokuserad parrelationskurs hösten 2021

Familjerådgivningscentralen ordnar hösten 2021 en svenskspråkig känslofokuserade parrelationskurs. Kursen riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Vi tar emot sex par till kursen. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen samt förbinder sig att delta hela processen. Varje par kommer i huvudsak att föra diskussioner med den egna partnern.

Kursen hålls på Barn- och ungdomsvåningen på Vasaesplanaden 3 E, vån. 4: 

 • lördag 2.10 kl. 10-15 samt måndagarna 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11 kl. 17.30-19.30.

Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro per familj. Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursen leds av Siv Jern och Tia-Maria Nord. Mera information fås av Siv Jern via e-post siv.jern@evl.fi eller tfn 044 480 8492. Anmälan senast 19.9 via webben


Under kursen går vi igenom följande teman:

 • Förståelse av anknytning och kärlek.
 • När kontakten bryts - destruktiva diskussioner.
 • Att känna igen ömma punkter.
 • Att återskapa en trygg kontakt, skapa ny tillit.
 • Att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring.

 

 

 Par vid strand vid solnedgång. Text: Kyrkans familjerådgivning hade nästan 17000 klienter år 2020.

 

Kvinna håller dator i famnen. Text: Familjerådgivning på distans år 2020 totalt 37471 gånger.

 

YouTube-video

Ta kontakt

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Tidsbeställning må–fre kl. 9–11 övriga tider som textmeddelande eller e-post. Vi erbjuder också tillfällig krishjälp av engångskaraktär per telefon. Stängt 8.7–1.8.2021.

Länk till teamets kontaktuppgifter