Vad är familjerådgivning?

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i relationer och familjefrågor samt i livets krissituationer. Vi är specialiserade på frågor som rör parrelationen.

Familjerådgivarna och mottagningssekreteraren har tystnadsplikt och verksamheten är konfidentiell. Till familjerådgivningen kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller vid behov med hela familjen.

Familjerådgivningens huvudsakliga arbetsmetod är terapeutisk eller själavårdande samtal.

Kyrkan erbjuder denna tjänst och är avgiftsfri.

De vanligaste orsakerna till besök är:

 • problem i kommunikationen
 • skilsmässofrågor
 • kriser i olika livsskeden
 • otrohet
 • problem i relationer till släktingar och nära relationer
 • olika slag av kriser i familjen
 • psykiskt och fysiskt våld
 • sexualproblem
   

Gruppbild med fyra personer

YouTube-video

Känslofokuserad parrelationskurs

Vi ordnar under våren en känslofokuserad parrelationskurs. Kursen riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet.

Till kursen ryms sju par. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen och kommer att föra diskussioner med den egna partnern.

Kursen hålls i familjerådgivningens utrymmen på Skolhusgatan:

 • lö 11.1 kl. 10–15
 • ti 21.1 kl. 17.30–19.30
 • ti 4.2 kl. 17.30–19.30
 • ti 18.2 kl. 17.30–19.30
 • ti 3.3 kl. 17.30–19.30

Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursledare är Siv Jern och Maja-Liisa Byskata.

Mera info fås via e-post siv.jern@evl.fi eller telefon 044 480 8492.

Anmälan senast 3.1 via webbsidan www.vasasvenskaforsamling.fi

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Tidsbeställning må–fre kl. 9–11

Teamets kontaktuppgifter