Hyppää sisältöön

Vad är familjerådgivning?

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i relationer och familjefrågor samt i livets krissituationer. Vi är specialiserade på frågor som rör parrelationen.

Familjerådgivarna och mottagningssekreteraren har tystnadsplikt och verksamheten är konfidentiell. Till familjerådgivningen kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller vid behov med hela familjen.

Familjerådgivningens huvudsakliga arbetsmetod är terapeutisk eller själavårdande samtal.

Kyrkan erbjuder denna tjänst och den är avgiftsfri.

 

Vi erbjuder också tillfällig krishjälp av engångskaraktär per telefon.

 • Tidsbeställning per telefon 044 480 8491 må–fre kl. 9–11 övriga tider som textmeddelande eller e-post.

De vanligaste orsakerna till besök är:

 • problem i kommunikationen
 • skilsmässofrågor
 • kriser i olika livsskeden
 • otrohet
 • problem i relationer till släktingar och nära relationer
 • olika slag av kriser i familjen
 • psykiskt och fysiskt våld
 • sexualproblem
   

Gruppbild med fyra personer.

YouTube-video

Ta kontakt

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Tidsbeställning må–fre kl. 9–11 övriga tider som textmeddelande eller e-post. Vi erbjuder också tillfällig krishjälp av engångskaraktär per telefon.

Länk till teamets kontaktuppgifter

Par som sitter på en brygga och texten:95 % av dem som ett kundrespons tycker att de blivit hörda och förstådda i kyrkans familjerådgivningscentraler.