Vad är familjerådgivning?

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i relationer och familjefrågor samt i livets krissituationer. Vi är specialiserade på frågor som rör parrelationen.

Familjerådgivarna och mottagningssekreteraren har tystnadsplikt och verksamheten är konfidentiell. Till familjerådgivningen kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller vid behov med hela familjen.

Familjerådgivningens huvudsakliga arbetsmetod är terapeutisk eller själavårdande samtal.

Kyrkan erbjuder denna tjänst och är avgiftsfri.

De vanligaste orsakerna till besök är:

  • problem i kommunikationen
  • skilsmässofrågor
  • kriser i olika livsskeden
  • otrohet
  • problem i relationer till släktingar och nära relationer
  • olika slag av kriser i familjen
  • psykiskt och fysiskt våld
  • sexualproblem
     

YouTube-video

Känslofokuserad parrelationskurs

lö 26.1 kl. 10.00 - kl. 15.00

 

Familjerådgivningsbyrån

Anmäl dig här 

För par som vill förbättra sin känslokontakt och förståelsen för det egna parförhållandet

Kursen riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Vi tar emot sju par till kursen. Paren förväntas delta i alla kurstillfällen samt förbinder sig att delta hela processen. Varje par kommer i huvudsak att föra diskussioner med den egna partnern. Innan kursen börjar kommer kursens ledare att ta kontakt. 

Kursen hålls i familjerådgivningens utrymmen på Skolhusgatan 26 B vån. 4, lördag 26.1 kl. 10-15 och tisdagarna 5.2, 19.2 och 5.3 kl. 17.30-19.30. Kursen är avgiftsfri men för servering uppbärs en avgift på 20 euro/familj. Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen. 

Kursgångernas teman är: Förståelse av anknytning och kärlek, när kontakten bryts - destruktiva diskussioner, att känna igen ömma punkter, att återskapa en trygg kontakt, skapa ny tillit, att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring. 

Mer information: Siv Jern, siv.jern@evl.fi, tfn 044 480 8492.

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Tidsbeställning må–fre kl. 9–11

Teamets kontaktuppgifter