Hyppää sisältöön

Vad är familjerådgivning?

Kyrkans familjerådgivning erbjuder professionell samtalshjälp i relationer och familjefrågor samt i livets krissituationer. Vi är specialiserade på frågor som rör parrelationen.

Familjerådgivarna och mottagningssekreteraren har tystnadsplikt och verksamheten är konfidentiell. Till familjerådgivningen kan du komma ensam, tillsammans med din partner eller vid behov med hela familjen.

Familjerådgivningens huvudsakliga arbetsmetod är terapeutisk eller själavårdande samtal.

Kyrkan erbjuder denna tjänst och den är avgiftsfri.

Vi erbjuder också tillfällig krishjälp av engångskaraktär per telefon.

 • Tidsbeställning per telefon 044 480 8491 må–fre kl. 9–11 övriga tider som textmeddelande eller e-post.

De vanligaste orsakerna till besök är:

 • problem i kommunikationen
 • skilsmässofrågor
 • kriser i olika livsskeden
 • otrohet
 • problem i relationer till släktingar och nära relationer
 • olika slag av kriser i familjen
 • psykiskt och fysiskt våld
 • sexualproblem

Känslofokuserad parrelationskurs

Kyrkan i Vasa ordnar under våren en känslofokuserad parrelationskurs. Kursen riktar sig till par som vill förbättra sin känslokontakt och öka förståelsen för det egna parförhållandet. Till kursen ryms sju par.

Paren förväntas delta i alla kurstillfällen och kommer att föra diskussioner med den egna partnern.

Kursen hålls på Barn- och Ungdomsvåningen på Vasaesplanden 3 E, våning 4 lördag 6.2 kl. 10–15 och måndagarna 8.2, 22.2, 8.3 och 22.3 kl. 17.30–19.30.

Kursgångernas teman är:

 • Förståelse av anknytning och kärlek
 • När kontakten bryts - destruktiva diskussioner
 • Att känna igen ömma punkter
 • Att återskapa en trygg kontakt
 • Skapa ny tillit
 • Att stärka känslokontakten med hjälp av närhet och beröring. Vid behov försöker vi ordna eget program för barnen.

Kursledare är Siv Jern.

Mera info fås via e-post siv.jern@evl.fi eller telefon 044 480 8492.

Anmälan senast 15.1.

Gruppbild med fyra personer.

Familjerådgivarna Siv Jern, Sami Saharinen, Päivi Ylimäki och mottagningssekreterare Hanna Bergström.

YouTube-video

Ta kontakt

Skolhusgatan 26 B, vån. 4
65100  Vasa

Tidsbeställning må–fre kl. 9–11 övriga tider som textmeddelande eller e-post. Vi erbjuder också tillfällig krishjälp av engångskaraktär per telefon.

Länk till teamets kontaktuppgifter

Par som sitter på en brygga och texten:95 % av dem som ett kundrespons tycker att de blivit hörda och förstådda i kyrkans familjerådgivningscentraler.