Hyppää sisältöön

Familjerådgivningens riktlinjer

Familjerådgivningens öppna dörrar – Riktlinjer för kyrkans familjerådgivning till 2026

 

Familjerådgivningens grundläggande uppdrag

Kyrkans familjerådgivning vill hjälpa människor till ett holistiskt välbefinnande genom att i själavårdande och terapeutiska samtal stödja förmågan att leva i nära relationer. Vi fokuserar i synnerhet på parrelationer och familjefrågor.

Familjerådgivningens värderingar – tro, hopp och kärlek

Familjerådgivningens värderingar är tro, hopp och kärlek. De är Guds gåvor till människan. De är samtidigt grundläggande värderingar i kyrkans arbete, som vi förverkligar genom att skapa kontakt med oss själva, varandra och Gud. •Tro i form av tillit är den nödvändiga grunden för all gemenskap. •Hopp föds när vi upplever mening och gemenskap. •Kärlek väcker människan att göra det goda för sin nästa och hela världen. I våra relationer rör vi oss i spänningsfältet mellan kärlek och hat. Inget känsloregister behöver uteslutas, men där det finns kärlek växer tron, tilliten och hoppet.

Familjerådgivningens vision - Kyrkans familjerådgivning arbetar för kärleken

Öppna dörrar utåt

Vi stärker hoppet i alla livssituationer och litar på Guds närvaro i varje människomöte. Vi deltar aktivt i samhällsdebatten och ökar medvetenheten om de nära relationernas betydelse. Vi prövar frimodigt olika sätt att mötas och är aktiva också där människor redan finns.

Öppna dörrar till kyrka och tillväxt

Vi stöder människors utveckling i förhållande till sig själva, andra och Gud genom att möta var och en genuint och professionellt. Vi ser att varje människa är skapad av Gud och stöder henne att bli sig själv. Vi slår vakt om arbetshälsan och arbetsförmågan.

Öppna dörrar för alla

Vi erbjuder familjerådgivning på jämlika och likvärdiga grunder åt alla slags familjer, par och individer. Vi värnar om att alla klienter ska kunna uppleva familjerådgivningen som en trygg plats där de respekteras som de unika personer de är. Vi kommunicerar aktivt om våra tjänster och om att de är öppna för olika grupper av invånare.

Öppna dörrar för gemensamt arbete och partnerskap

Vi verkar inom det lokala servicenätverket och riktar våra tjänster i synnerhet till dem som inte får stöd för parrelationen på annat håll. Vi går frimodigt med i nya samarbetskonstellationer. Vi kommunicerar att familjerådgivningen hör till kyrkans primära arbete och är en del av de samhälleliga tjänsterna.

Öppna dörrar för nya möjligheter

Vi hjälper människor att få tillgång till sina egna resurser och förverkliga sina möjligheter. Vi erbjuder andra instanser tillgång till familjerådgivningens kompetens och kunnande om familjernas vardag. Vi använder oss av digitala miljöer som lämpar sig för vårt arbete.


Länken till pdf-fil med familjerådgivningens riktlinjerÖppna länk i ny flik