Kyrkan i Vasa

Välkommen till Vasa kyrkliga samfällighets webbsidor

Vasa kyrkliga samfällighets säkerhetsanvisningar har uppdaterats inför starten av höstens verksamhet. Kundbetjäningspunkterna öppnar 1.9.

En sida med anvisningarna som rör samfälligheten och församlingarna har publicerats.

Länk till webbsida med säkerhetsanvisningar under coronapandemin

 

Vasa kyrkliga samfällighet består av tre församlingar:

  • Vasa svenska församling
  • Vaasan suomalainen seurakunta
  • Vähänkyrön seurakunta.

Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till ungefär 47 000 personer. Ungefär 71 % av Vasas befolkning hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherdarna och församlingsråden.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om sjukhussjälavården, familjerådgivningen, ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen.

I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 51 ledamöter. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.