VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta bildar Vasa kyrkliga samfällighet. Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till ungefär 48 000 personer. Den närvarande befolkningens andel av stadens befolkningsantal är ungefär 76 %.

Den kyrkliga samfälligheten sköter de tre församlingarnas sjukhussjälavård, familjerådgivning och begravningsväsende, fastighets- och ekonomiärenden samt den gemensamma personalförvaltningen och övrig förvaltning. I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan de tre församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Rådet leder samfällighetens verksamhet och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet.

Varje enskild församlings församlingsråd leder församlingens andliga och övriga verksamhet samt besluter om församlingens ekonomi. Information om verksamheten finns på församlingarnas sidor.

Utrymmesbokningar

Läs mera >

UTRYMMEN

Läs mera >