Kyrkan i Vasa

Välkommen till Vasa kyrkliga samfällighets webbsidor

Kundbetjäningspunkterna är stängda för fysiska kundbesök till och med 30.11.2020. Betjäningen under denna tid sköts per telefon och e-post. 

Vid tillställningar som ordnas till och med 31.10.2020 får delta högst 10 personer inklusive anställda. Detta gäller även tillfällen som ordnas av utomstående arrangörer i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen. 

Från och med november kan 50 personer delta i gudstjänster och kyrkliga förrättningar i Trefaldighetskyrkan, Brändö kyrka, Roparnäs kyrka och Lillkyro kyrka. I övriga kyrkor och Uppståndelsekapellet är deltagargränsen 20 personer. För övrig verksamhet gäller fortfarande begränsningen på 10 personer.

På minnesstunder och dop i samfällighetens utrymmen tillåts 20 personer om utrymmet tillåter 20 personer på så sätt att antalet inte överstiger det maximala antalet personer som fastslagits med tanke på säkerhetsavstånden.

I Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen finns på grund av coronaviruspandemin begränsningar för hur många personer som får samlas. Uppgifterna om det maximala antalet personer i de olika utrymmena har sammanställts.

Länk till webbsida med sammanställning över begränsningarna i Vasa kyrkliga samfällighets utrymmen

En sida med säkerhetsanvisningarna som rör samfällighetens och församlingarnas verksamhet har publicerats.

Länk till webbsida med säkerhetsanvisningar under coronapandemin

 

Vasa kyrkliga samfällighet består av tre församlingar:

  • Vasa svenska församling
  • Vaasan suomalainen seurakunta
  • Vähänkyrön seurakunta.

Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till ungefär 47 000 personer. Ungefär 71 % av Vasas befolkning hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherdarna och församlingsråden.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om sjukhussjälavården, familjerådgivningen, ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen.

I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 51 ledamöter. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.