Kyrkan i Vasa

Välkommen till Vasa kyrkliga samfällighets webbsidor

Varmt välkommen till våra församlingars evenemang!

Vi följer myndigheternas anvisningar p.g.a. coronaepidemin. Vi förutsätter att alla tolv år fyllda använder ansiktsmask i våra utrymmen. Håll avstånd och tvätta/desinficera händerna. Om du har förkylningssymptom, vänligen kom inte till våra evenemang.

Här hittar du de aktuella rekommendationerna från samfälligheten:

Anvisningar p.g.a. coronaepidemin


Om samfälligheten

Vasa kyrkliga samfällighet består av tre församlingar:

  • Vasa svenska församling
  • Vaasan suomalainen seurakunta
  • Vähänkyrön seurakunta.

Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till knappt 47 000 personer. Ungefär 70 % av Vasas befolkning hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherdarna och församlingsråden.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om sjukhussjälavården, familjerådgivningen, ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen.

I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 51 ledamöter. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.