Kyrkan i Vasa

Välkommen till Vasa kyrkliga samfällighets webbsidor

Varmt välkommen till våra församlingars evenemang!

P.g.a. coronasituationen ber vi er iaktta följande:
 
1) Deltagarantalet har inte begränsats från det normala maximala antalet i lokalen, men vi ber er sitta glest och undvika trängsel.
2) Coronapass används inte för närvarande. Vi utvärderar läget under vecka 48, och kan komma att ta i bruk detta senare.
3) Vi ber er använda mask och desinficera händerna innan ni kommer till våra lokaler.
4) Du kommer väl till våra tillfällen utan symptom. 

En sida med säkerhetsanvisningarna som rör samfällighetens och församlingarnas verksamhet har publicerats.

Länk till webbsida med säkerhetsanvisningar under coronapandemin
 

Om samfälligheten

Vasa kyrkliga samfällighet består av tre församlingar:

  • Vasa svenska församling
  • Vaasan suomalainen seurakunta
  • Vähänkyrön seurakunta.

Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till knappt 47 000 personer. Ungefär 70 % av Vasas befolkning hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherdarna och församlingsråden.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om sjukhussjälavården, familjerådgivningen, ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen.

I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 51 ledamöter. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.