Kyrkan i Vasa

Välkommen till Vasa kyrkliga samfällighets webbsidor

På grund av coronapandemin är Vasa kyrkliga samfällighets och församlingarnas kundbetjäningspunkterna stängda för fysiska kundbesök tillsvidare. Betjäningen under denna tid sköts per telefon och e-post eller fysiskt via tidsbeställning. 

En sida med säkerhetsanvisningarna som rör samfällighetens och församlingarnas verksamhet har publicerats.

Länk till webbsida med säkerhetsanvisningar under coronapandemin

Länk till webbsida där det maximala antalet tillåtna personer med beaktande av säkerhetsavstånden för varje utrymme är publicerat

Om samfälligheten

Vasa kyrkliga samfällighet består av tre församlingar:

  • Vasa svenska församling
  • Vaasan suomalainen seurakunta
  • Vähänkyrön seurakunta.

Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till knappt 47 000 personer. Ungefär 70 % av Vasas befolkning hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherdarna och församlingsråden.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om sjukhussjälavården, familjerådgivningen, ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen.

I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 51 ledamöter. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.