Kyrkan i Vasa

Välkommen till Vasa kyrkliga samfällighets webbsidor

Varmt välkommen till våra församlingars evenemang!

På grund av den försämrade covidsituationen har deltagarantalet begränsats när det gäller gudstjänster, kyrkliga förrättningar o. dyl. 

Enligt Regionförvaltningsverkets beslut kan i den kyrkliga samfällighetens utrymmen (och/eller av församlingarnas anställda) anordnas tillställningar och möten med maximalt 10 personer. En förutsättning för att anordna tillställningar är att säkerheten kan garanteras i enlighet med THL:s direktiv.

Beslutet är i kraft under tiden 3.1-31.1.2022.

Här hittar du de aktuella rekommendationerna och begränsningarna:

Anvisningar p.g.a. coronaepidemin


Om samfälligheten

Vasa kyrkliga samfällighet består av tre församlingar:

  • Vasa svenska församling
  • Vaasan suomalainen seurakunta
  • Vähänkyrön seurakunta.

Församlingarnas närvarande befolkning uppgår till knappt 47 000 personer. Ungefär 70 % av Vasas befolkning hör till den evangelisk-lutherska kyrkan.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherdarna och församlingsråden.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om sjukhussjälavården, familjerådgivningen, ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen.

I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 51 ledamöter. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden.