VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta bildar Vasa kyrkliga samfällighet. Församlingarnas närvarande befolkning uppgick till ungefär 48 000 personer. Den närvarande befolkningens andel av stadens befolkningsantal är ungefär 76 %.

Den kyrkliga samfälligheten sköter de tre församlingarnas sjukhussjälavård, familjerådgivning och begravningsväsende, fastighets- och ekonomiärenden samt den gemensamma personalförvaltningen och övrig förvaltning. I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan de två församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Rådet leder samfällighetens verksamhet och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet.

Varje enskild församlings församlingsråd leder församlingens andliga och övriga verksamhet samt besluter om församlingens ekonomi. Information om verksamheten finns på församlingarnas sidor.

Kyrklig tidningstjänst informerar

Kyrkan gör reformationstemat synligt på bokmässan

Under Helsingfors bokmässa den 27-30 oktober kan man i kyrkans montrar bekanta sig med reformationens märkesår. Den 31 oktober 2017 har det gått 500 år sedan Martin Luther gav sina teser offentlighet i Tyskland och satte igång den process som vi idag kallar reformationen.

Femhundra år sedan reformationen uppmärksammas med märkesår

I slutet av oktober 2017 (31.10) har det gått 500 år sedan Martin Luther offentliggjorde sina teser i Tyskland. I teserna kritiserade Luther den dåtida kyrkan och satte igång en händelsekedja som kom att forma det kyrkliga livet, språket och folkbildningen, förvaltningen och lagstiftningen, dvs. reformationen.

Idag ber kyrkorna för fred och klockorna för Aleppo ringer i över 800 kyrkor

Idag på böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar (24.10) ordnar åtminstone 30 församlingar bönestunder för fred eller andra böndagsevenemang. Dagen sammanfaller med FN-dagen. I år ljuder också kyrkklockorna för Aleppo för sista gången klockan 17 på böndagen.

Ansvarsveckan uppmanar till humanare asylpolitik

Ekumeniska ansvarsveckan 23-30.10 lyfter upp varje människas rätt att leva i trygghet. I Helsingfors ordnar de södra församlingarna en kafékaravan där flyktingar och invandrare delar sina livsberättelser.

Kvevlax behöver ny kyrkoherde

Borgå stift fick en ny präst. Nya ordföranden för de kyrkliga samfälligheternas gemensamma kyrkoråd.

Kyrkans framtidskommitté: Kyrkan behöver genomgå betydande förändringar

Kyrkan är inte i kris när det gäller organisation, förvaltning och ekonomi, konstaterar Kyrkans framtidskommitté i sitt nyligen publicerade betänkande. Kyrkans verksamhet är mångsidig och når fortsättningsvis breda människomassor. Trots detta behöver kyrkan genomgå betydande förändringar för att kunna svara mot framtidens utmaningar.

Kyrkostyrelsens plenum godkände utredning om äktenskapslagens följder för kyrkan

Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte 18.10.2016 en juridisk utredning om vilka följder ändringen i äktenskapslagen i mars 2017 har för kyrkan. Utredningen sändes till kyrkomötet som samlas i november.

Användarenkät

Läs mera >

UTRYMMEN

Läs mera >