VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Vasa svenska församling, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta bildar Vasa kyrkliga samfällighet. Församlingarnas närvarande befolkning uppgick till ungefär 48 000 personer. Den närvarande befolkningens andel av stadens befolkningsantal är ungefär 76 %.

Den kyrkliga samfälligheten sköter de tre församlingarnas sjukhussjälavård, familjerådgivning och begravningsväsende, fastighets- och ekonomiärenden samt den gemensamma personalförvaltningen och övrig förvaltning. I församlingarna och samfälligheten finns cirka 170 anställda i heltidssyssla.

Gemensamma kyrkofullmäktige är församlingarnas högsta beslutande organ. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan de två församlingarna i förhållande till folkmängden. Gemensamma kyrkorådet fungerar som församlingarnas organ och sköter beredningen, verkställandet och förvaltningen av gemensamma ärenden. Rådet leder samfällighetens verksamhet och använder beslutanderätt i ärenden som hör till rådet.

Varje enskild församlings församlingsråd leder församlingens andliga och övriga verksamhet samt besluter om församlingens ekonomi. Information om verksamheten finns på församlingarnas sidor.

Kyrklig tidningstjänst informerar

Biskop Jari Jolkkonen: Vi måste bygga ett Finland där alla områden utvecklas jämlikt

I sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Joensuu på tisdagen lyfte biskop Jari Jolkkonen upp de utmaningar regionen står inför. – Vi måste bygga ett sådant Finland där man uppskattar lokala kulturer och där alla områden utvecklas jämlikt.

Nordiska diakoniarbetare: Slå vakt om människovärdet i samhället

Diakoniarbetarna vädjar till beslutsfattarna i de nordiska länderna att de i alla sina beslut beaktar de människor som har det allra sämst ställt. Nu krävs aktiva åtgärder av de nordiska ländernas regeringar för att minska fattigdomen.

Församlingarnas ekonomi stärktes 2015

Församlingarnas skatteinkomster ökade 2015 jämfört med året innan. För tredje året i rad lyckades församlingarna sänka sina verksamhetskostnader. Man har dragit ner på investeringarna. De sammanlagda finansiella tillgångarna ökade medan lånestocken minskade.

Lediga prästtjänster i Vasa, Borgå och Kyrkslätt

Flera prästtjänster är lediga att sökas i Borgå stift. I Kyrkslätt svenska församling är kyrkoherdetjänsten ledig medan det i Vasa och Borgå svenska församlingar finns lediga kaplanstjänster.

Välsignelse inför skolstart ger trygghet

Inför skolstarten startar kyrkan kampanjen Trygg i din famn. Med kampanjen, som pågår ett drygt år, vill kyrkan betona människovärdets betydelse i samhället.

Användarenkät

Läs mera >

UTRYMMEN

Läs mera >