Aktuellt

Till nyhetslistan

Naturkyrka och pilgrimsled byggs i Norrskat, Köklot

Vasa kyrkliga samfällighet bygger en pilgrimsled och kyrka i naturen i Norrskat, Köklot. 

Sten i skogen.

Också dagens människor är i behov av andlighet, på samma sätt som tidigare generationer. Vi ska inte glömma att hemtrakterna erbjuder ypperliga möjligheter att samla krafter, vila och uppleva nytt. På byggtalkot i Norrskat byggs en kyrka i naturen med skogen som väggar och himlen som tak. I anslutning till kyrkans altare och bänkar byggs en pilgrimsled som är ungefär en kilometer lång. Längs stigen kan man lyssna på musik och bekanta sig med Bibelord.

På byggtalkot i Norrskat byggs en kyrka i naturen med skogen som väggar och himlen som tak.

Tanken på en kyrka i naturen föddes samtidigt på två olika håll. Samfällighetens fastighetschef Kalle Pulkkinen hade funderat på hur området kunde användas och Mirjam Silvén som deltar i en pilgrimsutbildning började i samband med utbildningens orienteringsuppgift, att utveckla en tanke om en pilgrimsled, ovetande om Pulkkinens liknande tankegångar.

- Centralt i projektet är att vi behöver en beröring till naturen. Pilgrimsvandringar har också upplevt en renässans inom den lutherska kyrkan under de senaste åren. Människor saknar alltmer platser att stilla sig på, säger Mirjam Silvén.

En man och en kvinna håller i en vind- och vattenpinad bräda.

Samfällighetens fastighetschef Kalle Pulkkinen och församlingens frivilliga Mirjam Silvén gläds åt naturkyrkan och pilgrimsleden som byggs i Norrskat, Köklot.

Kyrkostyrelsen har gett understöd till projektet och samfälligheten har gett rätt fria händer till idéns moder gällande planeringen och utvecklandet av kyrkan och pilgrimsledens innehåll.
Pilgrimsleden vid Norrskat kommer att matas in på en samlande webbsajt med pilgrimsleder från hela landet.

Länk till webbsajt om pilgrimsleder i FinlandÖppna länk i ny flik

Cirkulärt byggnadsmaterial

Byggare och byggmaterial har fåtts från Vasa, Laihela, Korsholm, Malax och Vörå. Andelen cirkulärt material är stor och byggnadsmaterial finns också på plats i form av träd som vinkat i stormar. På detta sätt vill man garantera ett så litet koldioxidavtryck som möjligt i samband med byggandet.

Rostiga spikar i en hand.

Spikarna till korset kommer från Malax.

Frivillig arbetskraft

Samfälligheten har kallat frivilliga till byggtalkot. Bland annat byggs grunden till stigen av frivilliga i fyrhjulingsklubben West Coast ATW

Länk till fyrhjulingsklubben West Coast ATW:s webbsajtÖppna länk i ny flik

Frivilliga och samfällighetens arbetstagare arbetar med pilgrimsleden och kyrkan lördag 11.9 och söndag 12.9 ungefär kl. 9–18. Till talkodagarna ryms 20 frivilliga talkoarbetare.

Samfälligheten ansvarar för transporten, mat och dryck samt frivilligas försäkringar under dagarna. Det krävs inget specialkunnande, men det är fint om de frivilliga kan röja, gräva och bära och dåligt väder inte är något hinder. Utöver de fysiska uppgifterna behöver vi några personer som hjälper till med mattransport från Alskathemmet till Köklot samt serveringen i skogen.

Bindande anmälningar samt information om eventuella specialdieter sänds till vaasan.vapaaehtoistoiminta@evl.fi senast 6.9.

Vitmossa i skogen.

Strandkant med stenar och gräs. Spegelblankt vatten.

3.9.2021 13.08