Till nyhetslistan

Gravljus och ett hjärta av snö.

Tänd ett ljus mot mobbning i Kyrkparken

26.2.2021 13.33

I Kyrkparken är det på fredag 5.3 möjligt att tända ett minnesljus till minne av offret i Forsby. Ljusen symboliserar även, att mobbning aldrig kan accepteras.

I Kyrkparken kommer ett område framför Lotsstatyn att ställas i ordning, dit ljus kan föras. Minnesljus tänds runt om i Finland på fredag 5.3. kl. 20. Till Kyrkparken kan man hämta ljus hela dagen.

Vasa svenska församlings kyrkoherde Mikael Forslund säger att det är viktigt att ingen lämnas ensam när vi ställs inför en tragedi. Genom manifestationer och genom att tända ljus så visar vi att vi är många som delar sorgen och smärtan.

– Vi visar att vi står enade tillsammans och att vi inte accepterar meningslöst våld. Det som förenar oss som medmänniskor är trots allt mer än det som skiljer oss åt. Medmänskligheten och förmågan att leva sig in i den andras situation är djupt inrotad i oss, säger Mikael Forslund.

– När vi tänder ljusen får vi sända våra tankar och våra böner till dem som berörs. Men vi får också komma med våra frågor och lita på att Gud hör våra böner. Kärleken är trots allt starkare än hat och våld, fortsätter Forslund.

När vi tänder ljusen får vi sända våra tankar och våra böner till dem som berörs. Men vi får också komma med våra frågor och lita på att Gud hör våra böner. Kärleken är trots allt starkare än hat och våld.

I lokala Facebookgrupper i Vasa har inlägg om motsvarande evenemang runt omkring i Finland delats, och man har funderat var i Vasa man skulle kunna tända minnesljus. Inom Vasa kyrkliga samfällighet diskuterades på vilket sätt kyrkan skulle kunna vara med.

– En av kyrkans uppgifter är att finnas till och stöda och trösta. Kyrkparken är centralt belägen och det är lätt att komma dit. Därför vill vi erbjuda Kyrkparken för detta ändamål, säger Vasa kyrkliga samfällighets fastighetschef Kalle Pulkkinen.

Ett tvåspråkigt Facebookevenemang med namnet Sytytä kynttilä kiusaamista vastaan – Tänd ett ljus mot mobbning har skapats för tillfället

Länk till Facebookevenemanget Sytytä kynttilä kiusaamista vastaan – Tänd ett ljus mot mobbningÖppna länk i ny flik