Till nyhetslistan

Ett område är avgränsat med bommar och band kring en röd tegelkyrka. Ett område kring Trefaldighetskyrkan har avgränsats eftersom delar av tegelstenar faller från Trefaldighetskyrkans vägg. Foto: Kalle Pulkkinen.

Det varierande vädret tär på Trefaldighetskyrkans väggkonstruktion

18.1.2021 15.51

Ett område kring Trefaldighetskyrkan har avgränsats eftersom delar av tegelstenar faller från Trefaldighetskyrkans vägg.

Ett område kring Trefaldighetskyrkan har avgränsats eftersom delar av tegelstenar faller från Trefaldighetskyrkans vägg.

Orsaken till att tegelstenarna spricker och lossnar är de pågående variationerna i väderleken. Fukten samlas i tegelstenarna och när det blir köldgrader utvidgas fukten i tegelstenarna när den fryser till is och tegelstenar spricker och bitar av dem faller ner. Den södra sidan av kyrkan har lidit mest av variationerna i väderleken. Skyddsområdet utvidgas vid behov.