Till nyhetslistan

Öppettiderna för begravningsväsendets kontor ändrar vid årsskiftet

Från och med 1.1.2021 betjänar begravningsväsendets kontor vardagar måndag–fredag kl. 9–11 och 12–15.

Från och med 1.1.2021 betjänar begravningsväsendets kontor

måndag–fredag kl. 9–11 och 12–15.

tfn: 044 480 8471
e-post: vaasan.hautaustoimi@evl.fi 

Ännu hela december månad betjänas kunderna vardagsmorgnar från kl. 8.15. 

7.12.2020 12.38