Aktuellt

Till nyhetslistan

Gränsen för antalet kyrkodeltagare höjs

Vid gudstjänster i Trefaldighetskyrkan samt i kyrkorna i Roparnäs och Lillkyro tillåts från och med 1 november maximalt 50 personer. Vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar i övriga kyrkor och i Uppståndelsekapellet tillåts ett maximalt antal på 20 personer. Vid övriga verksamheter är den övre gränsen fortfarande 10 personer.

Vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar i Trefaldighetskyrkan samt i kyrkorna i Roparnäs och Lillkyro tillåts från och med 1 november maximalt 50 personer. I övriga kyrkor och i Uppståndelsekapellet tillåts ett maximalt antal på 20 personer vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar.

För att det ska vara tryggt att delta begränsas deltagarantalet och lediga sittplatser märks ut. Deltagare uppmanas till noggrann handhygien och att bära ansiktsmask. 

Vid övriga verksamheter är den övre gränsen fortfarande 10 personer.

Ledningsgruppen i Vasa kyrkliga samfällighet tog beslutet om att öppna upp för fler deltagare i gudstjänster och kyrkliga förrättningar i kyrkorna och i Uppståndelsekapellet på basen av Regionförvaltningsverket i Västra- och Inre Finlands meddelande 23.10.2020.

Länk till Regionförvaltningsverkets meddelande 23.10.2020Öppna länk i ny flik

23.10.2020 15.12