Till nyhetslistan

Deltagarantalet i de största kyrkorna i Vasa begränsas till 50 personer, i övriga kyrkor och utrymmen tillåts 20 personer

I gudstjänster och jordfästningar som ordnas i Trefaldighetskyrkan, Roparnäs kyrka och Lillkyro kyrka får högst 50 personer delta. I Vasa kyrkliga samfällighets övriga kyrkor och utrymmen begränsas deltagarantalet till högst 20 personer. Begränsningarna baserar sig på beslut gjorda av Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd 5.10.2020 och är i kraft till och med 25.10.2020.

Vasa kyrkliga samfällighets ledningsgrupp rekommenderar att begränsningen om högst 20 deltagare följs vid alla tillställningar ordnande av församlingarna, samt vid minnesstunder, dop och vigslar. Ledningsgruppen rekommenderar att tillställningar i samfällighetens utrymmen som ordnas av utomstående arrangörer flyttas framåt eller inhiberas. Om tillfället hålls, begränsas deltagarantalet till 20 personer.

Vasaförsamlingarnas pastorskanslier, begravningsväsendets kontor samt samfällighetens kassatjänster är stängda för fysiska kundbesök under tiden 7–19.10.2020. Betjäningen under denna tid sköts per telefon och e-post.

Samfällighetens ledningsgrupp har även gett anvisningar om att deltagare i församlingarnas gudstjänster och övriga evenemang, samt personer som använder samfällighetens utrymmen, ska använda ansiktsmask. Maskrekommendationen gäller ej personer under 15 år. Personer som uppvisar ens lindriga symptom ska inte delta i evenemang.

Vasa kyrkliga samfällighets anställda jobbar i huvudsak på distans under tiden 7–19.10.2020.

Säkerhetsavstånden på 1–2 meter säkerställs i alla evenemang som ordnas av samfälligheten och dess församlingar. Tillfällets ansvarsperson ansvarar för detta både i arrangemangen innan tillfället samt under tillfället.

Förvaltningsmöten, som på inte är kan hållas som distansmöten på lagliga grunder, flyttas om möjligt. Om sammanträdet inte går att flytta så hålls det i stora utrymmen och så att deltagarna använder ansiktsmask.

5.10.2020 20.33