Till nyhetslistan

Åtgärder i Vasa kyrkliga samfällighet med anledning av coronasituationen i Vasa

Pastorskanslierna och begravningsväsendets kontor betjänar endast per telefon och mejl under tiden 7–19.10.2020. Ansiktsmasker används vid evenemangen och vi är noggranna med att hålla säkerhetsavstånden.

Illustration av man som håller en tvålburk i ena handen och en ansiktsmask i den andra.

I Vasa kyrkliga samfällighet och dess församlingar vidtar vi fram till och med 19.10.2020 följande åtgärder med anledning av den förvärrade coronasituationen i Vasa.

 • Alla som deltar i församlingarnas evenemang och/eller använder våra utrymmen använder ansiktsmask. Skaffa i första hand ansiktsmaskerna själva. Personer under 15 år behöver inte använda ansiktsmask.
   
 • Delta inte i tillställningar ens vid lindriga symptom.
   
 • Arbetstagarna arbetar i mån av möjlighet på distans.
   
 • Betjäningspunkterna (pastorskanslierna, begravningsväsendets kontor, kassan) är stängda för fysiska kundbesök under tiden 7–19.10.2020. Betjäningen under denna tid sköts per telefon och e-post.
   
 • Säkerhetsavstånden på 1–2 meter säkerställs i alla evenemang som ordnas av samfälligheten och dess församlingar. Tillfällets ansvarsperson ansvarar för detta både i arrangemangen innan tillfället samt under tillfället.
   
 • Vi strävar efter att flytta förvaltningsmöten, som på inte är möjliga att hålla på distans på lagliga grunder, till en senare tidpunkt. Alternativt hålla dem i tillräckligt stora utrymmen och så att deltagarna använder ansiktsmask.
   

5.10.2020 12.23