Till nyhetslistan

Miljöarbetet går framåt med hjälp av miljöinventeringen

Vasa kyrkliga samfällighet har låtit göra en miljöinventering i vilken man har kartlagt miljöeffekterna i alla verksamhetsformer och funktioner. Följande steg i ansökningsprocessen för miljödiplomet är inventering av avfallshanteringen och uppgörande av en avfallshanteringsplan.

Gles tallskog där solstrålar tränger ner mot marken.

Foto: Usplash / Steven Kamenar

Vasa kyrkliga samfällighet har låtit göra en miljöinventering i vilken man har kartlagt miljöeffekterna i alla verksamhetsformer och funktioner. Med hjälp av miljöinventeringen kan man göra en energi- och klimatstrategi samt ansöka om Kyrkans miljödiplom åt samfälligheten. Jenna Seppelin har gjort miljöinventeringen under våren 2020 som sin avhandling.

Nästa steg i ansökningsprocessen för miljödiplomet är att:

  • göra en inventering av avfallshanteringen och sedan en avfallshanteringsplan,
  • göra ett miljöprogram åt samfälligheten,
  • göra planer för miljöfostran till församlingarna,
  • utse miljöansvariga,
  • utse en person som ansvarar för energin samt
  • utse en person som ansvarar för farligt avfall.

Gemensamma kyrkorådet tillsatte 25.9.2019 en miljöarbetsgrupp med uppgift att uppgöra en energi- och klimatstrategi samt ansöka om Kyrkans miljödiplom åt samfälligheten. Med hjälp av Kyrkans miljödiplom kan samfälligheten förbättra skötseln av miljöfrågor samt effektivera verksamheten.

Den nya miljödiplomhandboken

Vasa kyrkliga samfällighet ansöker om miljödiplomet med hjälp av den nya handboken.

Den nya miljöhandboken publicerades på Kyrkans miljödagar 23.9.2020. Miljöhandboken finns ännu bara på finska, men den kommer att översättas till svenska.

Länk till webbsidan med den nya miljöhandbokenÖppna länk i ny flik

– Jag tycker det är speciellt viktigt att miljöfrågorna binds till församlingens administration och verksamhet så att de som deltar i församlingens verksamhet har möjlighet att förstå och påverka den egna verksamhetens miljöpåverkan och kan påverka detta, säger Jenna Seppelin.

På detta sätt blir Kyrkans miljödiplom en fungerande helhet som automatiskt finns med i den dagliga verksamheten.
 

Mycket gott görs redan men det finns rum för förbättring

Från miljöinventeringen framgår att mycket gott redan görs. Från inventeringen är det också lätt att plocka upp saker som går att åtgärda.

Gemensamma kyrkorådet behandlar till exempel på sammanträdet 24.9.2020 uppdateringen av investeringsstrategin. I föredragningslistan står:

”Vidare talar också upprättandet av en ny energi- och miljöstrategi i den kyrkliga samfälligheten för en uppdatering av placeringsstrategin. I den nya placeringsstrategin finns det skäl att skriva ut principerna för ansvarsfullt placerande som tillämpas i den kyrkliga samfällighetens placeringsverksamhet.”

I huset används miljömärkta tvättmedel och engångstrasorna har bytts ut till tvättbara trasor. När det gäller kontorsmaterial kunde man byta till miljövänligare märken.

I samfällighetens upphandlingsstadga konstateras att ”vid upphandlingar skall miljöaspekterna och en hållbar utveckling beaktas”, men i praktiken är det ändå de ekonomiska realiteterna som styr valet. Det skulle alltså vara bra att få miljöaspekten tydligare i upphandlingsstadgan.

Samfälligheten och dess församlingar ger mer pengar till internationell diakoni än genomsnittet. Det är församlingarnas donationer som höjer samfällighetens andel. Av den totala budgeten används totalt 2,3 procent för internationell diakoni.

Mattjänsterna blir grönare

Kaffet som församlingarna bjuder på byts i framtiden mot Rejäl handels kaffe. En stor del av livsmedlen är närproducerade och inhemska grönsaker föredras i matlagningen. I huset serveras vegetarisk mat en gång i veckan. På lägergårdnarna serveras vegetariskt tre gånger under en lägervecka.

På olika tillfällen strävar man efter att ta tillvara överbliven mat på så sätt att endast en del av maten ställs fram på en gång. På så sätt kan överloppsmat snabbt kylas ner och användas på något annat tillfälle. Drömmen är att få en maskin, med vilken man kan packa maten i engångsportioner och dela ut till diakonins klienter. Tre av kökets anställda ha miljöpass.

Avfallshanteringen i skick

Under årens lopp har det kommit mycket respons och förbättringsförslag på samfällighetens avfallshantering. I planerna finns att ta i bruk bland annat metall- och bioavfallsortering för besökare på lägergårdarna.

På gravgårdarna är avfallskärlen väl utmärkta.

Under hösten 2020 kommer samfälligheten att göra en inventering av avfallshanteringen och på basen av den en avfallshanteringsplan.

Oljeuppvärmningen ersätts av miljövänligare aternativ

I fyra av den kyrkliga samfällighetens fastigheter har man för tillfället oljeuppvärmning. Gemensamma kyrkorådet har 25.8.2020 beslutat att sätta i gång ansökningen om energiunderstöd för att avstå från oljeuppvärmning. Avskaffandet av oljeuppvärmning medför även inbesparingar.

– Genom att byta ut oljeuppvärmningen i Sundom prästgård till jordvärme eller annat motsvarande system skulle vi spara 3 000–4 000 euro per år. Nu går det åt cirka 5 000–8 000 liter olja i uppvärmningen per år, säger Vasa kyrkliga samfällighets fastighetschef Kalle Pulkkinen.

Till Österhankmo lägergård planeras en förbrukningsvakt för eluppvärmningen, med vars hjälp man kan reglera användningen av el på ett smart sätt. På samma gång funderas också på vakuumrör till lägergårdens tak med vilka man skulle värma upp varmt bruksvatten. Med dessa åtgärder borde vi kunna spara ungefär 30 procent.

Miljöarbetsgruppen och budgeten

I Vasa kyrkliga samfällighets miljöarbetsgrupp sitter Olli Autio (ordförande), Johanna Backholm (sekreterare), Kalle Pulkkinen, Annette Ratilainen, Eva Thölix, Malin Rönn, Mikael Still, Tarja Launonen och Ilmo Eerola.

I budgeten för år 2020 finns reserverat 20 000 euro för miljöarbete.

24.9.2020 09.10