Aktuellt

Välkommen till vår nya webbsida

27.11.2018 16.56

Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna i samfälligheten har publicerat sina nya hemsidor 27.11.

Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna i samfälligheten har publicerat sina nya hemsidor 27.11.

Webbsidorna är byggda på kyrkans gemensamma webbpubliceringsverktyg Klockaren som används av över 200 församlingar i Finland. Församlingarna har själva stått för innehållet på sina sidor och på samfällighetens sidor har olika sektorer varit involverade i byggandet av sidorna.

Vi arbetar fortfarande med innehållet och vi är medvetna om att det kan finnas brister i det och att till exempel en del länkar inte fungerar, men vi korrigerar felen vartefter vi hittar dem. Kontakta samfällighetens informatör om du märker någonting som saknas eller kan förbättras.

Webbplatsen Klockaren kan som helhet anpassas efter eventuella strukturförändringar, det vill säga församlingars sidor kan lätt läggas till och kombineras. Tack vare ett kontinuerligt utvecklingsarbete på nationell nivå kan webbverktyget utvecklas så det hänger med i den nya tekniken.

Vähänkyrön seurakunta kommer att lansera sina sidor lite senare.

Respons och utvecklingsförslag skickas till johanna.backholm@evl.fi.

« Till nyhetslistan