Aktuellt

Till nyhetslistan

Hjälp i parrelationsfrågor från nätbaserad parrelationskurs

De evangelisk-luterska församlingarnas familjerådgivningscentral i Vasa erbjuder nu den avgiftsfria parrelationskursen Pari Tunnetta som nätkurs. Än så länge finns materialet enbart på finska, men en översättning till svenska och möjligen engelska är på gång. Det går att ta del av kursmaterialet när som helst och man behöver inte registrera sig.

Två kvinnor sitter i fåtöljer och en man står bakom dem.

Familjerådgivarna Tia-Maria Nord, Sami Saharinen och Siv Jern är glada åt att de nu kan erbjuda hjälp också över nätet.

Med hjälp av kursen kan paren utveckla sin samhörighetskänsla, få verktyg för att behandla konflikter och större förståelse för den egna parrelationen. Kursen baserar sig på den känslofokuserade parterapin som är utvecklad av kanadensaren Sue Johnson.

Kursen består av nio olika övningsavsnitt, som man kan göra när som helst.

– Vi hoppas att paren ser på avsnitten tillsammans. Om paren ser videorna enskilt, så lönar det sig ändå att fundera på uppgifterna som är knutna till varje avsnitt tillsammans, säger familjerådgivare Tia-Maria Nord.
I bästa fall är kursen förebyggande, så par som går den kan undvika att hamna i kris.

Kursen förebygger och förnyar

Pari Tunnetta-kursen har utvecklats av familjerådgivningsbyrån i Tammerfors och nu har församlingarna i Vasa och Seinäjoki gått med. Man kan ta del av kursen via webbsidan paritunnetta.fiÖppna länk i ny flik. Personerna i videorna gestaltas av proffsskådespelare från Tammerfors.

Kursen fungerar både som förstahjälp och förnyare av parrelationen. Nätkursen är inte tänkt för par som befinner sig i djup kris. Par i sådana situationer bör alltid boka tid för ett besök på familjerådgivningscentralen.

– Till exempel småbarnsföräldrar som kanske har svårt att hitta tid för att komma till familjerådgivningscentralen har helt säkert nytta av kursen, säger Nord.

Liknande känslofokuserat material används på parrelationskurser som familjerådgivningen ordnar.

– Vi glada att kunna erbjuda videon och uppgifter över webben åt sådana par som inte har möjlighet att komma hit. Det går också att påbörja nätkursen i väntan på ett besök hos familjerådgivaren.

– Det är också fint att vi nu har något att erbjuda på sommaren då familjerådgivningscentralen håller sommarstängt. Redan ett avsnitt kan öppna kommunikationskanalen mellan paren, fortsätter Nord.

För tillfället får alla som önskar tid till kyrkans familjerådgivningscentral i Vasa. Väntetiden är två till fyra veckor. Videomaterialet och sidorna finns än så länge enbart på finska men tanken är att allt översätts till svenska och kanske engelska.

Tilläggsuppgifter

Tia-Maria Nord
Tia-Maria Nord
familjerådgivare
Familjerådgivningsbyrån, Rådhusgatan 13, vån. 3
65100 Vasa
Sami Saharinen
Sami Saharinen
chef för familjerådgivningscentralen
Familjerådgivningsbyrån, Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa
Siv Jern
Siv Jern
familjerådgivare
Familjerådgivningsbyrån, Rådhusgatan 13, vån. 2
65100 Vasa

5.5.2023 10.49